Тестові завдання для ПМК для студентів медичного факультету та ФПЛЗСУ

 Тестові завдання для ПМК для студентів медичного факультету та ФПЛЗСУ


1.Підвищення енерговитрат за рахунок розщеплення жирів у ФР осіб з ожирінням сприяють наступні засоби: 1 - лікувальна гімнастика, 2 - пасивні фізичні вправи, 3 - ідеомоторні вправи, 4 - глобальні активні динамічні фізичні вправи, 5 - дозована ходьба
2.Статичні дихальні вправи: 1 - виконуються за участю рухів рук, 2 - супроводжуються нахилом тулуба вперед при видиху, 3 - відносяться до ізометричних фізичних вправ, 4 - виконуються за участю лише діафрагми і міжреберних м'язів, 5 - відносяться до пасивних фізичних вправ
3.Для стимуляції екстракардіальних механізмів кровообігу в ФР хворого з хронічною недостатністю кровообігу необхідно включати: 1 - ізометричні напруги черевної стінки, 2 - ідеомоторні вправи, 3 - динамічні вправи з поглибленням діафрагмального дихання, 4 - форсоване дихання, 5 - вправи з затримкою дихання
4.Загартовування сприяє: 1 - розвитку м'язової сили, 2 - адаптації до короткострокових впливів холоду і сонця, 3 - розвитку аеробної витривалості, 4 - компенсації рухових порушень, 5 - нормалізації обміну холестерину
5.Причиною гравітаційного шоку у спортсмена може бути: 1 - тривале стояння, 2 - порушення режиму харчування, 3 - недостатня кількість вуглеводів в його харчуванні 4 - раптове припинення фізичного навантаження і виключення «м'язового насоса» з кровообігу, 5 - негативні емоції
6.Про перевагу тонусу симпатичного відділу ВНС при ортопробі говорить: 1 - приріст пульсу на 6 уд/хв., 2 - приріст пульсу на 18уд/хв., 3 - зменшення пульсу, 4 - приріст пульсу на 30 уд/хв, 5 - незмінність пульсу
7.Для стимуляції кислотоутворюючої функції шлунка в ФР хворого використовуються фізичні вправи: 1 – динамічні, малої інтенсивності і малого об'єму, 2 – динамічні, малої інтенсивності і великого обсягу, 3 - великої інтенсивності і великого обсягу, 4 - великої інтенсивності і малого об'єму, 5 - переважно ізометричні
8.З метою поступового зниження рівня глікемії у хворих на цукровий діабет у ФР потрібно використовувати вправи: 1 - максимальної аеробного можливості хворого, 2 - середньої аеробної можливості хворого, 3 – ізометричні, 4 - анаеробної спрямованості, 5 - із затримкою дихання
9.Дихальні вправи можна віднести до фізичних вправ: 1 – активних, 2 – пасивних, 3 – ізометричних, 4 – ідеомоторних, 5 - спортивно-прикладних
10.Для вирішення спеціальних завдань ФР у жінки з вагітністю 30 тижнів і поперечним положенням плода доцільно виконувати вправи: 1 - лежачи на боці, протилежному позиції плода, 2 - з ізометричним напругою черевної стінки, 3 – рефлекторні, 4 - ідеомоторні, 5 - зі значним підвищенням внутрішньочеревного тиску
11.Економізація функції системи зовнішнього дихання внаслідок систематичних адекватних фізичних тренувань проявиться зменшенням: 1 - дихального об’єму, 2 - частоти дихання, 3 - життєвої ємкості легень, 4 - бронхіальної прохідності, 5 - резерву вдиху
12.Відставлену дію фізичних навантажень в тренуванні можна визначити і оцінити лікарсько-педагогічним контролем: 1 – оперативним, 2 – поточним, 3 - під час тренувального заняття, 4 - через кілька місяців після тренувальних занять, 5 – етапним
13.Найменше навантаження на задні відділи міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу буде при положенні хворого: 1 – стоячи, 2 – сидячи на стільці без спинки, 3 - сидячи на ліжку з випрямленими ногами, 4 - лежачи на спині з випрямленими ногами, 5 - лежачи на спині із зігнутими в колінах ногами
14.Після аорто-коронарного шунтування засобами ФР можна вирішити спеціальні завдання: 1 - зниження кінцевого-діастолічного об'єму серця, 2 - зниження кінцево-систолічного об'єму серця, 3 - стимуляція симпатоадреналової системи організму, 4 - збільшення периферичного опору судин, 5-зменшення ударного об'єму серця
15.Ізометрична напруга м'язів іммобілізованої кінцівки сприяє: 1 - попередженню контрактури в іммобілізованих суглобах, 2 - попередженню м'язових атрофій кінцівки, 3 - тромбоутворення в ній, 4 - збереженню рухового стереотипу в ЦНС, 5 - формуванню тимчасової компенсації для переміщення
16.Після проведеного вчора хірургічного втручання з приводу пахової грижі заняття фізичними вправами доцільно проводити у формі: 1 - лікувальної гімнастики, 2 - дозовані ходьби, 3 - анаеробних фізичних вправ, 4 - аеробних фізичних вправ, 5 - ізометричних фізичних вправ
17.Для вирішення спеціальних завдань фізичної реабілітації у вагітної жінки слід використовувати такі засоби: 1 - щадний руховий режим, 2 – велотренування, 3 - дозовану ходьбу, 4 - лікувальну гімнастику, 5 - механотерапію
18.Спеціальним завданням ФР дитини з плоскою спиною є: 1 - збільшити згинання хребта, 2 - зменшити розгинання хребта, 3 - збільшити ізометричну витривалість розгиначів хребта, 4 - зменшити ізометричну витривалість розгиначів хребта, 5 - збільшити навантаження на хребет
19.При адекватному фізичному навантаженні реакція системи кровообігу повинна бути: 1 – дистонічна, 2 – астенічна, 3 – гіпотонічна, 4 - нормотонічна, 5 - гіпертонічна
20.Спеціальними завданнями ФР у хворого з артеріальною гіпертензією є: 1 - поліпшення загального самопочуття, 2 - підвищення фізичної працездатності, 3 - зниження потреби міокарда в кисні, 4 -нормалізація дренажу бронхів, 5 - стимуляція кори надниркових залоз
21.Для усунення м'язової дистонії в кінцівках хворого з ГПМК необхідно надавати їм лікувальне положення: 1 - тильного згинання стопи з пронацією її і легке згинання в колінному суглобі, 2 - підошвове згинання стопи і ротації стегна назовні, 3 - максимального розгинання в колінному суглобі з супінацією стопи, 4 - приведення плеча розігнутим і пронованим передпліччям, зігнутими пальцями, 5 - відведення плеча з зігнутим в ліктьовому суглобі передпліччям, розігнутими кистю і пальцями
22.Для визначення фізичного розвитку спортсмена методом антропометричних індексів необхідно провести: 1 - соматоскопію, 2 – соматометрію, 3 - пульсометрію, 4 - спірографію, 5 - тонометрію
23.При ФР хворого із синдромом подразненої кишки слід акцентувати увагу на: 1 - часту зміну вихідних положень, 2 - ідеомоторні вправи, 3 - вправи без змін внутрішньочеревного тиску, 4 - ізометричні вправи для м'язів черевного преса, 5 - ходьбу з високим підніманням стегон
24.Безпосередній вплив ФН можна визначити при проведенні лікарсько-педагогічного контролю: 1 - поточного, 2 – на наступний день після тренування, 3 – етапного, 4 - первинного, 5 - оперативного
25.У заняттях дихальними вправами хворих бронхіальною астмою потрібно використовувати: 1 - форсоване глибоке дихання, 2 - подовження вдиху 3 - подовження видиху 4 - форсований видих, 5 - верхньо-грудний тип дихання;
26.З метою формування вторинної кісткової мозолі після зняття гіпсової іммобілізації з приводу перелому правої малогомілкової кістки необхідно використовувати: 1 - ідеомоторні фізичні вправи, 2 рефлекторні фізичні вправи 3 - постільний руховий режим 4 - статичні дихальні вправи, 5 - фізичні вправи з навантаженням травмованої кістки по осі
27.Заняття за спеціальними програмами проводяться з дітьми, які: 1 - без відхилень у стані здоров'я, 2 - з незначними відхиленнями в стані здоров'я, 3 - з недостатнім фізичним розвитком без відхилень у стані здоров'я, 4 - з відхиленнями у стані здоров'я постійного характеру, 5 - віднесені до основної медичної групи
28.Значна активізація тільки хронотропного резерву без зміни інотропного при пробі Мартіне-Кушелевского характеризується, як реакція системи кровообігу: 1 - астенічна, 2 - гіпертонічна, 3 – дистонічна, 4 - фізіологічна, 5 - нормотонічна
29.Гіпоксичні проби доцільно проводити при проведенні лікарського контролю для визначення: 1 – соматотипу спортсмена 2 - рівня фізичного розвитку спортсмена 3 - гармонійності фізичного розвитку 4 - стійкості організму спортсмена до гіпоксії, 5 - тонусу симпатичного відділу ВНС
30.При параплегії після травми хребта вище рівня кінського хвоста спеціальними завданнями ФР є: 1.Профілактика застійної пневмонії 2. Профілактика згинальної контрактури в кульшовому та колінному суглобах, 3. Профілактика пролежнів, 4. Профілактика розгинальної контрактури в нижніх кінцівках 5. Профілактика тромбозу глибоких вен
31.Лікувальне положення тіла і кінцівок в ФР хворого з ГПМК – це: 1 - засіб ФР, 2 - форма використання фізичних вправ, 3 - метод заняття фізичними вправами, 4 - руховий режим, 5 - ідеомоторна фізична вправа
32.Для стимуляції моторної функції кишечника в ФР хворих використовуються фізичні вправи: 1. - з різкими змінами положення тіла, 2 – ідеомоторні , 3 – рухи в гомілково-ступневих суглобах, 4 - динамічні для верхніх кінцівок, 5 - рефлекторні
33.Для активізації жирового обміну у хворих з ожирінням доцільно використовувати фізичні вправи: 1 активні динамічні середньої аеробної потужності 2 - максимальної аеробної потужності 3 - ізометричні, 4-швидкісно-силові, 5 - рефлекторні
34.До засобів фізичної реабілітації відноситься: 1 - трудотерапія, 2 - ідеомоторні фізичні вправи ,3 - велотренування 4 - дозована ходьба, 5 - масаж
35. Поставу можна визначити: 1 - соматоскопією;2 - антропометрією; 3 - динамометрією;4 - соматометрією; 5 - спірометрією
36.При визначенні фізичної працездатності величиною МСК по номограмі Астранда необхідно використовувати показники проби PWC -170: 1 - тривалість першого навантаження; 2 - потужність першого навантаження 3 - пульс при першому навантаженні, 4-тривалість другого навантаження;; 5-потужність другого навантаження
37.У ранньому післяопераційному періоді після апендектомії доцільно акцентувати хворого: 1 - на форсування вдиху, 2 - на форсування видиху 3 – ідеомоторні, 4 - на активізацію черевного дихання, 5 - на динамічні дихальні вправи
38.Після зняття швів при металоостеосинтезі травмованої гомілки в ФР хворого доцільно використовувати: 1 - ідеомоторні фізичні вправи 2 - фізичні вправи у формі дозованої ходьби: 3 - фізичні вправи у формі плавання 4 - рефлекторні фізичні вправи, 5 - постільний руховий режим
39.Застосування ізометричних скорочень іммобілізованих м'язів при травмах кінцівок сприяє: 1 - відновленню рухової активності в іммобілізованих суглобах 2 - стимуляції трофічних процесів в іммобілізованих м'язах 3 - відновленню загальної фізичної працездатності 4 - компенсації рухової активності; 5 - відновленню обсягу руху в іммобілізованих кінцівки
40.Стимуляції колатерального кровообігу в міокарді при ІХС сприяють: 1 - пасивні фізичні вправи 2 - активні анаеробні вправи 3 - активні аеробні вправи локальні, 4 - активні аеробні глобальні вправи, 5 - рефлекторні вправи
41.У фізичній реабілітації хворого з обструктивними порушеннями дихання акцентується увага хворого: 1 - на форсоване дихання, 2 - на поглиблення вдиху 3 - на подовження видиху, 4 - на фізичні вправи субмаксимальної аеробної потужності, 5 - на фізичні вправи анаеробної потужності
42.Для нормалізації гіпертонічної дисфункції жовчного міхура доцільно використовувати: 1 - фізичні вправи з ізометричними напруженнями черевної стінки 2 - вправи без змін внутрішньочеревного тиску 3 - вправи зі зміною внутрішньочеревного тиску 4 - пасивні фізичні вправи, 5 - рефлекторні ФВ
43.В заключній частині тренувального заняття раціонально активізувати відсоток хронотропного резерву: 1 - 40%, 2 - 20% 3 - 50%, 4 - 75%, 5 - 15%
44.Розминка в тренувальному занятті становить від всього заняття: 1 - 25%, 2 - 50% 3 - 15% 4 - 5%, 5 - 35%
45.Для визначення індексу Брока у спортсмена зі зростом 167 см необхідно відкинути: 1 - 100, 2 - 105, 3 - 110, 4 - 115, 5 – 120.
46.У заняттях дихальними вправами хворому з фібринозним плевритом слід акцентувати увагу на: 1 - подовження вдиху 2 - статичні дихальні вправи 3 - динамічні дихальні вправи з гімнастичними палицями 4 - форсований вдих і видих, 5 - затримки вдиху після видиху
47.Відновлювальні процеси в організмі спортсмена після тренування визначаються лікарсько-педагогічним контролем: 1 - оперативним 2 - поточним, 3 етапним 4 - первинним, 5 - на 2-3 день після заняття
48.У ФР хворого з ожирінням 3 ступеня призначаються фізичні вправи: 1-анаеробної потужності 2 - субмаксимальної аеробного потужності 3 - помірної потужності (50% МСК) короткочасні, 4 - помірної потужності довготривалі, 5 - переважно швидкісно-силові
49.Позитивний кумулятивний ефект систематичних фізичних тренувань з боку системи крові характеризується: 1 - зростанням концентрації гемоглобіну та еритроцитів, 2-зменшенням об'єму циркулюючої плазми, 3-зменшенням активності ферментів крові 4 - зниженням кисневої ємності крові, 5 - зменшенням резервної лужності крові
50.Про ефективність реабілітаційних заходів у хворого з артеріальною гіпертензією може свідчити: 1-підвищення активності депресорних систем організму, 2 - зниження активності депресорних систем 3 - збільшення потреби міокарда в кисні 4 - підвищення ЧСС в стані спокою, 5 - зниження фібринолітичної активності крові
51.У хворих з центральним паралічем характерний тонус м'язів: 1.зниження тонусу м'язів, що приводять плече 2. підвищення тонусу м'язів, що приводять плече 3. зниження тонусу м'язів-згиначів передпліччя 4. розтягування м'язів, що згинають пальці 5. зниження рефлекторної збудливості м'язів-згиначів кисті
52.Функціональні проби проводяться з метою визначення у спортсмена: 1 - соматотипа 2 - постави 3 - прихованих патологічних відхилень в організмі 4-рельєфності м'язів, 5 - розвиненості підшкірного жиру
53.Компенсація газообміну у хворого з правобічної нижньодольовою пневмонією можлива при призначенні: 1 - ідеомоторних фізичних вправ 2 - вправ з акцентом на діафрагмальний тип дихання, лежачи на правому боці 3 - дихальних вправ з акцентом на форсований видих, 4 - ізометричних вправ для нижніх кінцівок 5 . - дихальні вправи за методикою Стрельнікової
54.Загальна фізична працездатність спортсмена обмежується в основному за рахунок функціонування системи: 1 - травлення 2 - імунної 3 - нервової 4 – кардіореспіраторної, 5 м'язової.
55. Для покращення відходження мокротиння у хворих з пневмонією сприяє масажний прийом: 1. погладжування, 2 - розтирання 3 - вібрації безперервної 4 - розминання, 5 - вібрації перервної
56. Для рішення спеціальних завдань ФР у жінки з хронічними запальними процесами статевих органів доцільно призначити фізичні вправи: 1 - без змін внутрішньочеревного тиску; 2 - з акцентом на зміни внутрішньочеревного тиску ; 3- з акцентом на розслаблення м'язів живота; 4 - без нахилів тулуба й високого підйому стегон; 5 - без активізації діафрагмального дихання
57.Етапним лікарсько-педагогічним контролем визначається і оцінюється наступна дія фізичного навантаження: 1 безпосередня 2 - термінова, 3 відстрочена 4 - кумулятивна, 5 - під час тренувального заняття
58.Оцінка фізичного розвитку спортсмена методом стандартів визначає: 1 - ступінь взаємозв'язку між окремими його показниками 2 - кількісну межу відсотка або центиля досліджуваного показника, 3 - пропорційність показників відносно один одного, 4 - величину середньоквадратичних відхилень від середніх однорідної групи; 5-гармонійність фізичного розвитку;
59.Для виявлення доклінічних проявів хвороб в лікарському контролі спортсмена проводиться: 1-соматоскопія 2 - соматометрія 3 - динамометрія 4 - функціональні проби, 5 - тонусометрія
60.Який засіб ФР можна використовувати після травми хребта вище рівня кінського хвоста з параплегією, для вирішення спеціальних завдань: 1. Активні рухи в суглобах нижніх кінцівок 2. Ізометричні напруги м'язів стегна 3. Вільний руховий режим 4. Положення ніг в невеликому відведенні з розгинанням у тазостегнових і колінних суглобах; 5. щадний руховий режим
61.Прийом масажу розминання сприяє: 1 - підвищенню процесів збудження в центральній нервовій системі, 2 -. зменшенню процесів збудження в центральній нервовій системі 3 - зменшенню тонусу масованих м'язів 4 - використовується в підготовчому етапі процедури масажу, 5 - використовується в заключному етапі процедури масажу
62.Дихальні вправи з подовженням видиху (на пасивізацію його) сприяють: 1. поліпшенню бронхіальної прохідності 2. поліпшенню еластичних властивостей легень 3. збільшенню життєвої ємності легень 4. збільшенню залишкового об’єму легень, 5. зменшенню дихального об’єму
63.Позитивний кумулятивний ефект фізичної реабілітації у хворих з ГПМК проявляється: 1. Появою співдружніх рухів в паралізованих кінцівках 2. Укороченням зв'язку в променево-зап’ясному суглобі 3. Збільшенням тонусу м'язів, що приводять плечі 4. Зниженням тонусу згиначів передпліччя 5. Збільшенням тонусу розгиначів гомілки, стегна
64.Оцінка типу гемодинамічної реакції на фізичне навантаження визначається величинами змін: 1 - частоти і глибини дихання, 2 - пульсу і артеріального тиску, 3 - амплітудних та інтервальних показників біоелектричної активності серця 4 - життєвої ємності легень, 5 - гематологічних показників;
65.Надання положення руки з розгинанням в ліктьовому, променево-зап’ястному суглобі і супінації передпліччя у хворого з ГПМК сприяє: 1. Збільшенню сили м'язів ураженої кінцівки 2. Профілактики суглобових контрактур 3. Зменшенню рефлекторної збудливості м'язів-згиначів руки 4. Відновленню вестибулярної функції 5 . Збільшенню розтягування периферичних судин і нервів
66. У хворого із травмою стегна в періоді іммобілізації застосування ідеомоторних вправ сприяє :1 - попередженню м'язових атрофій; 2 - попередженню контрактур в іммобілізованих суглобах; 3 - збереженню рухового стереотипу в ЦНС; 4 - тромбоутворенню; 5 - стимуляції крово й лімфообігу
67.В процедурі ЛГ у хворого з артеріальною гіпертензією доцільно використовувати вправи: 1 - на розслаблення м'язів 2. динамічні регіональні 3. ідеомоторні 4. анаеробні 5. Локальні
68.Нормалізація дренажної функції жовчного міхура при його гіпотонічній дисфункції сприяють наступні засоби ФР: 1. лікувальна гімнастика 2 - механотерапія 3 - загартовування 4 - фізичні вправи з акцентом на підвищення внутрішньочеревного тиску, 5 фізичні вправи без зміни внутрішньочеревного тиску
69.При плоскій спині у дитини 10 років доцільно використовувати форми ФР: 1 – працетерапію,2 - ізометричні фізичні вправи 3 - динамічні фізичні вправи 4 - лікувальну гімнастику, 5 - тренувальний руховий режим
70.Для визначення фізичної працездатності індексом Гарвардського степ-тесту необхідно: 1 - піднятися на сходинку 50 см в темпі 120 кроків / хв., 2 - визначити пульс під час виконання тесту 3 - визначити пульс після виконання тесту на 5 хвилині відпочинку 4 - визначити пульс до тестування і відразу після нього на перших секундах, 5 - піднятися на сходинку 30 см в темпі 100 кроків / хв.
71.У визначенні першого навантаження для проби PWC 170 у спортсмена орієнтуються на: 1 - температуру, 2 – колір шкіри, 3 - вагу 4 - рельєфність м'язів, 5 - розвиненість підшкірного жиру
72. Використання масажу в спорті сприяє : 1 – уповільненню крово – і лімфотоку; 2 – уповільненню виділення метаболітів м'язової діяльності; 3 – прискоренню крово й лімфотоку; 4 - зменшенню еластичності м'язів і зв'язок ; 5 – порушенню рухливості нервових процесів
73.У ФР хворих з артеріальною гіпертензією 1 ступеня використовуються засоби: 1 - лікувальна гімнастика, 2 - велотренування 3 - дозована ходьба 4 - динамічні фізичні вправи, 5 - трудотерапія
74.Ізометричне скорочення ануса в ранньому післяопераційному періоді ФР сприяють: 1-стимуляції вентиляції в задньонижніх відділах легень, 2-зниженню тонусу м'язів в області післяопераційної рани, 3 - попередженню спайок 4 - стимуляції сечовипускання, 5 - попередженню застійної пневмонії
75.Для активізації діафграмального типу дихання в ФР прооперованого хворого слід акцентувати увагу на: 1 - поглиблення вдиху 2 - подовження видиху 3 - форсоване дихання 4 - форсування видиху, 5 - напругу м'язів живота
76.В ФР дітей перших місяців життя застосовують фізичні вправи: 1 - ідеомоторні, 2-субмаксимальної інтенсивності 3 - максимальної інтенсивності 4 - рефлекторні; 5 - спортивно-прикладні;
77.В ФР хворого в ранньому післяопераційному періоді застосовуються фізичні вправи: 1 - ідеомоторні 2 - рефлекторні 3 - спортивно-прикладні 4 - дихальні статичні, 5 - субмаксимальної аеробної потужності
78.Для визначення загальної фізичної працездатності спортсмена використовуються проби: 1 - з динамічними фізичними навантаженнями незначною потужності, 2 - з динамічними фізичними навантаженнями субмаксимальної аеробного потужності, 3 - із затримкою дихання після видиху, 4 - зі зміною умов зовнішнього середовища, 5 - зі зміною положення тіла в просторі
79.Адекватна гемодинамічна реакція на тренувальному занятті спортсмена характеризується змінами щодо спокою: 1 - значним зростанням систолічного тиску без змін ЧСС, 2 - значним зростанням ЧСС без зміни систолічного тиску, 3 - зростанням діастолічного тиску і ЧСС, 4 - зростанням ЧСС і систолічного тиску до рівня рекомендованих величин при лікарському контролі, 5 - зниженням діастолічного тиску до «нескінченного тону»
80.Пікова потужність фізичного навантаження в тренувальному занятті спортсмена повинна бути: 1 - відразу ж після розминки, 2 - під час розминки 3 - посередині основної частини 4 - в кінці основної частини, 5 - безпосередньо перед заключною частиною
81.Для стимуляції моторно-евакуаторної функції жовчного міхура доцільно використовувати фізичні вправи: 1 - максимальної аеробного потужності, 2 - без змін внутрішньочеревного тиску 3 - обов'язково зі зміною внутрішньочеревного тиску, 4 - ідеомоторні, 5 - рефлекторні
82.Для гальмування кислотоутворюючої функції шлунка в ФР хворих з гастритом необхідно застосовувати фізичні вправи: 1 - великої інтенсивності та тривалості, 2 - короткострокові великої інтенсивності після прийому їжі 3 - короткострокові великої інтенсивності до прийому їжі, 4 - переважно ізометричні, 5 - рефлекторні
83.Подовження видиху при заняттях дихальними вправами у хворого з бронхіальною астмою сприяє зростанню: 1 - ЖЕЛ 2 - обєму форсованого видиху 3 - тонусу гладкої мускулатури бронхів, 4 - сили м'язів вдиху, 5 - залишкового об’єму легких
84.Щільність тренувального заняття спортсмена визначається за величиною: 1 - процентного відношення вступної частини заняття до основного 2 - процентного відношення активного часу заняття до всього об’єму заняття 3 - відношення більшості заняття до заключної частини 4 - пульсової вартості пікового навантаження; 5-пульсової вартості більшості заняття
85.Дозовану ходьбу призначають хворому гострим інфарктом міокарда на руховому режимі: 1. строгому постільному 2. розширеному постільному 3. палатному 4. щадному 5. напівпостільному
86. Використання адаптогенів у спортивній діяльності сприяє :1 – ресинтезу запасів глікогену; 2 - зменшенню енергетичних резервів в організмі ; 3 – затримці розвитку дистрофічних процесів; 4 – зменшенню болючих відчуттів; 5 - росту максимальної вентиляції легень
87.Визначення і оцінка показника ФП за методикою тесту сходження на 4 поверхи стандартного будинку базується на показнику: 1 - пульсу до тестування в стані відносного м'язового спокою, 2 - відразу ж після виконання тесту, 3 - після тестування на 3 хвилині відновлення 4 - на величині артеріального тиску до тестування, 5 - на величині артеріального тиску одразу ж після тестування
88.Постуральний дренаж хворим з бронхоектазами проводиться: 1 - у вступній частині заняття лікувальною гімнастикою, 2 - після заняття лікувальною гімнастикою, 3 – під час заняття лікувальною гімнастикою, 4 - в заключній частині заняття лікувальною гімнастикою, 5 - до заняття лікувальною гімнастикою
89.Для визначення величини МСК по номограмі Астранда спортсмену необхідно провести тестування з фізичним навантаженням інтенсивністю: 1 - до 25% аеробних можливостей, 2 - більше 75% аеробних можливостей; 3-менш 10% аеробних можливостей; 4-30%, 5 - 50 - 75% аеробних можливостей
90.Ортостатична проба відноситься до функціональних проб: 1 - з динамічними фізичними навантаженнями, 2 - зі статичними фізичними навантаженнями 3 - зі зміною положення тіла в просторі. 4 - зі зміною умов зовнішнього середовища, 5 - із затримкою дихання після видиху;
91.Спеціальними завданнями ФР хворих з паралічем після травми спинного мозку на ранній стадії будуть: 1. Підвищення загальної фізичної працездатності 2. Розвиток мускулатури плечового пояса 3. Засвоєння різних видів побутової діяльності 4. Профілактика розвитку суглобових контрактур 5. Профілактика застійної пневмонії;
92.Рухи в дистальних відділах кінцівок у прооперованого хворого день назад сприяють: 1 - попередження спайкового процесу 2 - попередженню спланхоптоза 3 - активізації венозного повернення з периферії 4 - зниження м'язового тонусу в області поверхні рани, 5 - зниженню екстракардіальні механізму кровообігу;
93.Для компенсації порушеного газообміну у хворого з правобічної пневмонією необхідно періодично займати становище: 1.На лівому боці; 2.На правому боці; 3.на спині 4.на животі 5.колінно-ліктьове
94.Силу уражених м'язів при невриті ліктьового нерва, які супроводжуються парезом, при появі активних рухів найкраще відновлять: 1. Пасивні рухи 2. Ідеомоторні вправи 3. Циклічні спортивно-прикладні вправи 4. Активні вправи з опором руху 5. Махові рухи кінцівки
95.Велоергометрична проба належить до групи функціональних проб: 1 - з ізометричними фізичними навантаженнями, 2 - зі зміною умов зовнішнього середовища, 3 - зі зміною положення тіла в просторі, 4-з дозованим динамічним фізичним навантаженням; 5-з визначенням тонусу симпатичного відділу ВНС
96.У пацієнта з ГПМК і лівосторонньої геміплегією фізичні вправи зі зміною положення голови і тулуба з різних вихідних положень сприяють: 1. Усуненню м'язової дистонії.2. Профілактиці м'язових контрактур; 3.Профілактиці суглобових контрактур 4. Відновленню функції рівноваги 5. Профілактиці розвитку патологічних синкінезій
97.У фізичної реабілітації лікувальне положення тіла і кінцівок хворому з ГПМК призначається з метою: 1 - стимуляції загальної аеробного витривалості хворого; 2 - усунення патологічної м'язової дистонії 3 - відновлення м'язової сили 4 - відновлення амплітуди рухів в суглобах, 5 - компенсації зниженої скоротливої функції серця
98.Лікувальння положенням тіла і кінцівок при хронічній недостатності кровообігу сприяє: 1. поліпшенню психоемоційного стану хворого 2. зниження потреби міокарда в кисні 3. стимуляції повернення крові з периферії 4 - підвищенню фібринолітичної активності крові 5. підвищенню скорочувальної функції серця
99.В фізичної реабілітації хворих з ожирінням доцільно застосовувати фізичні вправи: 1 - пасивні для верхніх кінцівок 2 - активні локальні 3 - активні аеробні 4 - активні анаеробні, 5 - ізометричні
100.Для розвантаження хребта у дитини 9 років зі сколіотичною поставою ФР доцільно використовувати фізичні вправи: 1 - асиметричні 2 - симетричні 3 - дихальні 4 - динамічні, 5 - рефлекторні
101.При оперативному контролі тренувального заняття показники ЧСС і АТ не досягали величин, які були рекомендовані для тренування. На який кумулятивний ефект можна розраховувати, якщо взяти такі навантаження: 1 - поліпшення функціонального стану, 2 погіршення функціонального стану 3 - відсутності змін функціонального стану 4 - зростання аеробного продуктивності у спортсмена, 5 - зниження аеробного продуктивності у спортсмена
102.Для стимуляції трофічних процесів в м'язах хворого з переломом трубчастої кістки, іммобілізованої гіпсовою пов'язкою, застосовуються фізичні вправи: 1 - рефлекторні 2 - ізометричні, 3 - спортивно-прикладні 4 - пасивні, 5 - активні
103.Адекватність фізичного навантаження в спортивному тренуванні можна визначити: 1 антропометрією 2 - соматометрії 3 - соматоскопією 4 - динамометрією, 5 - спірометрією
104.Рефлекторні ФВ застосовуються у ФР хворих: 1 - з артеріальною гіпертензією 2 - з бронхіальною астмою, 3 - з ішемічною хворобою серця, 4 - у дітей раннього віку, 5 - у дітей шкільного віку
105.Для нормалізації периферичного опору судин у хворого з АГ при ФР застосовуються: 1 - ізометричні фізичні вправи, 2 - анаеробні динамічні вправи 3 - локальні ізометричні вправи 4 - глобальні аеробні вправи, 5 - рефлекторні вправи
106.Активізації обмінних процесів у хворого з ожирінням сприяють фізичні вправи: 1 - анаеробної спрямованості, 2 - аеробної спрямованості максимальної потужності 3 - аеробної спрямованості 50% максимально можливої потужності 4 - ізометричні локальні, 5 - ізометричні глобальні
107.Дихальні вправи в реабілітації хворих з артеріальною гіпертензією сприяють: 1 - підвищенню м'язового тонусу плечового пояса 2 - зростанню периферичної опору судин 3 - зміні серцевого ритму 4 - нормалізації периферичного опору судин, 5 - процесам збудження ЦНС
108.Для визначення функціональних можливостей і індивідуалізації фізичних навантажень в ФР хворого після аортокоронарного шунтування потрібно провести функціональну пробу: 1 - з медикаментами, 2 - з холодом 3 - із затримкою дихання, 4 – з присіданнями, 5 – велоергометричну
109.Для розрахунку хронотропного резерву серця хворого після аортокоронарного шунтування використовують: 1 - величину артеріального тиску спокою, 2 - суму величин пульсу в спокої і різниці його між максимально допустимим і станом спокою 3 - вікову величину максимально допустимого пульсу 4 - різниця ЧСС спокою і систолічного тиску, 5 - різницю між порогової величиною пульсу під час велоергометрії та пульсом спокою
110.В ФР підлітка з круглою спиною при заняттях ФВ слід акцентувати увагу на: 1 - симетричній ізотонічній напрузі м'язів спини, 2 - на асиметричній ізотонічній напрузі м'язів спини 3 - виконанні складно технічних рухів тулуба подумки 4 - шкірно-м'язові рефлекси для розгинання спини, 5 - стрибки
111.В фізичної реабілітації дитини трьох місяців з дисплазією кульшових суглобів доцільно використовувати: 1-ізометричні фізичні вправи 2 - ідеомоторні вправи 3 - лікувальне положення 4 - динамічні фізичні вправи, 5 - вправи на рівновагу
112.Нормалізації фібринолітичної активності крові при ФР хворого з артеріальною гіпертензією сприяють фізичні вправи 1 - на розслаблення м'язів 2 - пасивні 3 - циклічні спортивно-прикладні 4 - ідеомоторні, 5 - гімнастичні локальні
113.При первинному контролі спортсмена, за допомогою соматоскопії можна оцінити: 1 - мускульний тонус, 2 - соматотип спортсмена 3 - мускульну силу 4 - фізичну працездатність спортсмена, 5 - стійкість організму до гіпоксії
114.Хворому з невритом променевого нерва, що супроводжується паралічем відповідної групи м'язів з метою вирішення спеціальних завдань ФР необхідно використовувати: 1. Ізометричне напруження м'язів передпліччя 2. Активне тильне згинання кисті 3. Активну супінацію передпліччя 4. Фіксацію променево-зап'ястного суглоба в положенні легкого тильного згинання 5. Масажний прийом погладжування
115.Для оцінки типу реакції системи кровообігу при проведенні проби Мартіне- Кушелевского застосовується: 1 - динамометрія 2 – спірометрія, 3 - електрокардіографія 4 - пульсометрія, 5 - гоніометрія
116.Допуск до занять фізичними вправами визначається лікарським контролем: 1.Первинним 2.оперативним 3. поточним 4 - етапним, 5 - відставленним
117.Метою оцінки фізичного розвитку у спортивній медицині є визначення: 1 - стійкості організму до гіпоксії, 2 - типу гемодинамічної реакції на ізометричне навантаження 3 - фізичної працездатності спортсмена, 4 - індивідуального фізичного навантаження в тренуванні спортсмена, 5 - збудливості симпатичного відділу ВНС
118.Плоско - вигнута форма спини визначається виразністю фізіологічних вигинів хребта: 1 - гр. кіфоз ≤ 2 см., пояс. Лордоз 2 - 4 см; 2 - гр. кіфоз ≥ 4 см, пояс. лордоз 2 - 4 см; 3 - гр. кіфоз ≤ 2 см, пояс. лордоз ≥ 4 см; 4 - Гр. кіфоз ≥ 4 см, пояс. лордоз ≥ 4 см, 5 - гр. кіфоз ≤ 2 сі, пояс. Лордоз ≤ 4 см.
119.Прискорення пульсу з одночасним приростом ударного об'єму і зниженням периферичного опору судин при фізичному навантаженні оцінюється, як реакція: 1 - фізіологічна 2 – дистонічна 3 - гіпертонічна 4 - гіпотонічна, 5 - дистонічна
120.Тонус симпатичного відділу ВНС можна визначити функціональною пробою: 1 - з фізичним динамічним навантаженням, 2 - з фізичним ізометричним навантаженням 3 - із затримкою дихання після видиху, 4 - зі зміною положення тіла в просторі, 5 - із затримкою дихання після вдиху;
121.Ізометрічне напруження іммобілізованих м'язів гіпсовою пов'язкою вирішують завдання ФР: 1 - відновлення обсягу рухів в іммобілізованих суглобах, 2 - попередження суглобових контрактур 3 - нормалізація трофіки цих м'язів 4 - відновлення координації рухів іммобілізованої кінцівки, 5 - компенсації втрачених рухових навичок
122.Адекватність фізичного навантаження в заняттях лікувальною гімнастикою визначається: 1 - антропометрією 2 - спірометрією 3 - соматоскопією 4 - тонусометрією, 5 - дермографією
123.Інтенсивність фізичного навантаження при заняттях ФВ у хворих цукровим діабетом визначається: 1 - спірографію 2 - пульсометрією 3 - динамометрією, 4-тонусометрією, 5 - дермографією
124.Методи визначення фізичної працездатності спортсмена базуються на прямолінійному взаємозв'язку інтенсивності фізичного навантаження з величиною: 1 - пульсу 2 - АД 3 - частоти дихання 4 - дихального об’єму, 5 - серцевого викиду
125.При синдромі подразненого кишки доцільно використовувати фізичні вправи: 1 - з підвищенням внутрішньочеревного тиску, 2-з частою зміною положення тіла 3 - ідеомоторні для черевної стінки 4 - рефлекторні для нижніх кінцівок, 5 - без підвищення внутрішньочеревного тиску;
126.Хворому з ішемічною хворобою серця для активізації обміну холестерину доцільно призначити фізичні вправи: 1 - анаеробної спрямованості 2 - аеробного спрямованості, 3 - пасивні для тулуба, 4 - рефлекторні для нижніх кінцівок, 5 - ідеомоторні
127.Визначення і оцінка тонусу симпатичного відділу ВНС проводиться пробою: 1 - з ізометричної фізичним навантаженням 2 - із затримкою дихання, 3 - з динамічної фізичним навантаженням, 4-зі зміною положення тіла в просторі, 5 - зі зміною умов зовнішнього середовища;
128.Сповільнення і подовження (пасивізація) видиху у хворих з бронхоспазмом сприяє: 1-збільшенню залишкового об’єму, 2-натягненню плеври 3 - зменшенню альвеолярної вентиляції, 4-пізнішого спадання бронхів на видиху, 5 - активізації мукокінеза
129.Спеціальним завданням ФР жінки з вагітністю 30 тижнів з поперечним положенням плода є: 1 - перевести плід в головне передлежання 2 - сприяти скороченню матки 3 - знизити кровообіг в органах малого таза, 4 - попередити утворення спайок, 5 - попередити застійну пневмонію
130.При прямому визначенні максимального споживання кисню (МСК) за методикою ступенево-зростаючого навантаження кожна сходинка триває: 1 - 1-2 хвилини 2 - не більше 3 хвилин, 3-не менше 5 хвилин 4-30 хвилин 5 - більше 30 хвилин
131.При невриті променевого нерва, який супроводжується паралічем, спеціальні завдання можна вирішувати засобом ФР: 1.Лечебная гімнастика 2. масаж 3. пасивні вправи; 4.циклічні спортивно прикладні вправи 5. Розширений постільний режим
132.Методом антропометричних індексів можна оцінити: 1 - пропорційність антропометричних показників 2 - відхилення показників досліджуваного від середніх однорідної групи 3 - взаємозв'язок антропометричних показників досліджуваного 4 - центильна область антропометричних величин досліджуваного, 5 - рельєфність мускулатури досліджуваного
133.Дренажний масаж нижніх кінцівок хворому з хронічною недостатністю кровообігу проводиться з метою: 1.підвищення фізичної працездатності; 2.покращення психоемоційного стану 3. поліпшення венозного повернення крові з периферії 4. активізації обміну холестерину 5. підвищення скорочувальної функції міокарда
134.Для вирішення спеціальних завдань ФР у хворого з невритом ліктьового нерва доцільно застосовувати: 1. Повільне погладжування м'язів плеча та передпліччя в положенні легкого тильного згинання в променево-запясному суглобі 2. Швидке погладжування в тому ж положенні руки 3. Легке розтирання м'язів передпліччя при долонному згинанні кисті, 4 Інтенсивне розминання м'язів передпліччя і кисті при розігнутому променево-запясному суглобі і випрямлених пальцях, 5 - безперервну точкову вібрацію
135.Проба Генчі проводиться: 1 - з фізичними статичними навантаженнями, 2 - зі зміною положення тіла в просторі 3 - з динамічними фізичними навантаженнями, 4-з затримкою дихання після видиху, 5 - із затримкою дихання після вдиху
136.В якому положенні необхідно періодично перебувати хворому з сухим лівостороннім плевритом для поліпшення вентиляції лівої легені та профілактики плевральних спайок: 1 - На лівому боці 2 - На правому боці; 3 - На животі 4-на спині 5-сидячи з опорою на високу подушку.
137.Для стимуляції моторно-евакуаторної функції кишечника при ФР доцільно застосувати: 1 - лікувальне положення 2 - циклічні спортивно-прикладні вправи 3 - рефлекторні фізичні вправи для тулуба, 4 - гімнастичні вправи для шийного відділу хребта, 5 - ідеомоторні фізичні вправи;
138.Відновлення внутрішньом'язових запасів глікогену і глікогену в печінці після напруженої м'язової діяльності відбувається протягом: 1 - 3-4 годин; 2-10-12 годин; 3-12-48 годин 4 – 3-4 днів, 5 - тижні
139.При обструктивних порушеннях газообміну в фізичної реабілітації хворих необхідно використовувати фізичні вправи: 1 - ідеомоторні 2 - рефлекторні 3 - дихальні з форсуванням вдиху 4 - дихальні з форсуванням видиху, 5 - дихальні з подовженням видиху
140.Нормалізувати моторику жовчовивідних шляхів при гіпотонічно-гіпокінетичній дискінезії може: 1. вібрація переривчаста в правому підребер'ї 2. розтирання 3. погладжування кругове за годинниковою стрілкою 4. погладжування кругове проти годинникової стрілки 5. вібрація безперервна
141.В фізичної реабілітації хворих з цукровим діабетом 2 типу легкого ступеню доцільно використовувати фізичні вправи: 1 - пасивні для верхніх кінцівок 2 - активні аеробні 3 - активні анаеробні 4 - ізометричні, 5 - активні локальні
142.Який із прийомів масажу живота здатний знизити тонус і моторику жовчовивідних шляхів при гіпертонічно-гіперкінетичній дискінезії: 1. погладжування кругове проти годинникової стрілки 2. розтирання 3. вібрація переривчаста в правому підребер'ї 4. розминання 5. вібрація безперервна в правому підребер'ї
143.При обструктивних порушеннях дихання у фізичній реабілітації хворих необхідно використовувати фізичні вправи: 1 - рефлекторні 2 - дихальні з форсуванням вдиху 3 - дихальні з форсуванням видиху 4 - дихальні з подовженням видиху, 5 - ідеомоторні
144.У 1 –місячної дитини було діагностовано правобічну кривошию. Яким чином необхідно розмістити іграшки біля ліжка такої дитини. 1. З лівого боку ; 2. За її головою; 3. Біля її ніжок 4. З правого боку; 5. Розташування іграшок не має суттєвого значення
145.Створення положення руки з розгинанням ліктьового, променево - зап'ястного суглобів і супінації передпліччя сприяє при ГПМК: 1. Збільшенню розтягування периферичних судин і нервів 2-Збільшенню сили м'язів ураженої кінцівки 3 - Профілактики суглобових контрактур 4 - Зменшенню рефлекторної збудливості м'язів-згиначів руки; 5-Відновленню вестибулярної функції;
146.Який з перерахованих прийомів масажу сприятиме зменшенню тонусу уражених м'язів при ГПМК: 1 - інтенсивне розтирання згиначів руки і розгиначів ноги.2. Швидке погладжування кінцівок, що знаходяться в позі Верніке-Мана 3. Інтенсивне розмикання в тому ж положенні 4. Переривна вібрація 5. Повільне погладжування кінцівок, що знаходяться в положенні протилежному можливій контрактурі
147.Анталгічне положення, призначене пацієнтові з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта, сприяє: 1. Збільшенню загальної витривалості 2. Розвитку гнучкості 3. Зменшенню здавлення спинномозкових корінців 4. Збільшенню силової витривалості м'язів черевного преса 5 формуванню м'язового корсета
148.Хворому з геміплегією після перенесеного ГПМК з метою вирішення спеціальних завдань ФР необхідно використовувати: 1.Атлетичну гімнастику; 2.Лікувальну гімнастику 3. велотренування; 4.Ізометричні фізичні вправи; 5.Терренкур
149.Який засіб ФР може вирішити спеціальні завдання у хворого з невритом лицевого нерва, що супроводжується парезом мімічної мускулатури: 1.Лікувальна гімнастика 2 - велотренування 3 - механотерапія 4 - фізичні вправи, 5 - теренкур
150.У хворого з параплегією, що з'явилася після травми спинного мозку, спеціальним завданням фізичної реабілітації буде попередження: 1. Застійної пневмонії 2. Тромбозу вен нижніх кінцівок, 3 м'язево - суглобових контрактур 4. Втрати кальцію з кісток 5 - пролежнів
151.У ФР хворого з переломом правої гомілки в лікувальному періоді іммобілізації в амбулаторних умовах призначаються фізичні вправи у формі: 1 - вільного рухового режиму 2 - загартування 3 - лікувальної гімнастики 4 - щадного рухового режиму, 5 - активних фізичних вправ
152.Після проведеного лікарського контролю у висновку про стан здоров'я спортсмена зазначається: 1 - задовільне здоров'я 2 - здоров'я 3 - відмінне здоров'я 4 - здоровий, 5 - не здорова
153.Розтягнення плеври і профілактиці утворення спайок сприяють наступні дихальні вправи: 1 - з вимовою звуків на видиху 2 - з вольовим обмеженням легеневої вентиляції і затримкою дихання на видиху (методика Бутейко), 3 - динамічні з нахилом тулуба в протилежну сторону на вдиху з затримкою дихання 4 - форсований вдих із створенням опору руками на вдиху (методика Стрельникової), 1-дренажні
154.Після проведеного вчора хірургічного втручання з приводу пахової грижі заняття фізичними вправами доцільно проводити у формі: 1 - лікувальної гімнастики, 2 - дозованої ходьби 3 - анаеробних фізичних вправ 4 - аеробних фізичних вправ, 5 - ізометричних фізичних вправ
155.Пікове навантаження в спортивному тренуванні доцільно виконувати: 1 - в розминці 2 - на початку основної частини 3 - в середині основної 4 - наприкінці основної, 5 - в заключній частині заняття
156.В гострому періоді лікування інсульту використання діафрагмального дихання сприяє попередженню: 1 - пролежнів 2 - синкінезій 3 - застійної пневмонії 4 - наростанню гіперрефлексії, 5 - м'язево-суглобових контрактур
157. Гіпертонічна реакція системи кровообігу спортсмена на фізичне навантаження характеризується: 1 - зростанням САТ до рівня (0,5 тренувальної ЧСС плюс 82), 2 - зниженням САД в стані спокою 3 - відсутністю змін САД 4 - зростанням САД вище рівня (0,5 тренувальної ЧСС плюс 82), 5 - зниженням ДАТ до нульового рівня
158.Підвищенню гідратації міжхребцевих дисків при остеохондрозі в поперековому відділі сприяє наступне положення тіла хворого: 1 - лежачи на спині з випрямленими ногами, 2 - положення стоячи 3 - лежачи на спині із зігнутими ногами в колінних і кульшових суглобах; 4 - сидячи без підтримки, 5 - лежачи на животі прогнувшись
159.Для нормалізації периферичного опору судин у хворого з артеріальною гіпертензією використовуються фізичні вправи: 1 - ізометричні 2 - динамічні 3 - рефлекторні 4 - ідеомоторні, 5 - анаеробні
160.Індивідуальний метод занять фізичними вправами з хворими гострим інфарктом міокарда проводиться: 1 - методистом з 3-5 хворими в палаті 2 - методистом з окремим хворим 3 - самостійно хворим після консультативних рекомендацій 4. - методист з 10 хворими в залі ЛФК, 5 - методистом з 6-8 хворими в палаті
161.Для активізації екстракардіальних механізмів кровообігу хворому з недостатністю кровообігу 2 ст. призначаються в ФР: 1 - ізометричні напруги м'язів нижніх кінцівок 2 - ідеомоторні вправи для верхніх кінцівок 3 - поглиблення діафрагмального дихання і піднесене положення нижніх кінцівок, 4 - анаеробні ФВ, 5 - спортивно-прикладні фізичні вправи максимальної аеробного потужності
162.Для визначення інтенсивності фізичного навантаження в ФР хворого артеріальною гіпертензією необхідно використовувати пробу: 1. ортостатичну, 2. кліностатичну, 3.гіпоксичну, 4. Мартіне-Кушелевського 5. велоергометричну
163.Лікуване положення при млявих паралічах сприяє: 1. Відновленню сили уражених м'язів 2. Підвищенню загальної витривалості 3. Виробленні синовіальної рідини 4. Усуненню м'язової дистонії 5. Усуненню м'язової атрофії
164.Стійкість організму до гіпоксії можна визначити функціональною пробою: 1 - з ізометричним фізичним навантаженням 2 - з динамічним фізичним навантаженням 3 - зі зміною умов зовнішнього середовища, 4-зі зміною положення тіла в просторі, 5 - з хлоридом калію
165.При обструктивних вентиляційних порушеннях доцільно використовувати: 1 - ідеомоторні ФВ, 2 - дихальні вправи з акцентом на форсований вдих, 3 - дихальні вправи з акцентом на форсований видих, 4 - дихальні вправи з пасивізацією видиху, 5 - ізометричні вправи для черевної стінки
166.Розширення постільного режиму після оперативного втручання з приводу кишкової непрохідності сприяє: 1 - попередженню спланхноптоза 2 - загрозі тромбоутворення 3 - попередження спайкової хвороби 4 - застійним явища в заднє-нижніх відділах легких, 5 - уповільнення моторики кишечника
167.Для зниження рівня глікемії у хворих на цукровий діабет в ФР потрібно використовувати вправи: 1. максимальної аеробного можливості хворого, 2 - середньої аеробного можливості хворого 3 - ізометричні 4 - анаеробної спрямованості, 5 - із затримкою дихання
168.Для стимуляції кислотоутворюючої функції шлунка в ФР хворого використовуються фізичні вправи: 1 - динамічні низької інтенсивності та малого обсягу 2 - динамічні низької інтенсивності та великого обсягу 3 - великої інтенсивності і великого обсягу 4 - великої інтенсивності і малого об'єму; 5 - переважно ізометричні
169.Які фізичні вправи потрібно використовувати хворим з ожирінням: 1 активні динамічні середньої аеробного потужності 2 - максимальної аеробного потужності 3 - ізометричні 4 - швидкісно-силові, 5 - рефлекторні
170.Позитивний кумулятивний ефект ФР у хворих, які перенесли ГПМК визначається: 1. Появою співдружніх рухів в паралізованих кінцівках і довільних - в здорових 2 - зменшення зв'язок в променево-запястном суглобі 3. Збільшенням тонусу м'язів, що приводять плечі 4. Зниженням тонусу м'язів, що згинають передпліччя 5. Збільшенням тонусу розгиначів стегна
171.Який засіб ФР з нижче перерахованих допоможе вирішити спеціальні завдання при невриті променевого нерва, що супроводжується паралічем: 1. лікувальна гімнастика, 2 щадно-тренуючий руховий режим 3. Пасивні вправи в променево- запястному суглобі 4.Циклічні спортивно-прикладні вправи 5. розширений постільний режим
172.Профілактиці утворення рубців навколо уражених периферичних нервів кінцівок, що супроводжується паралічем, сприятиме: 1. Ідеомоторні фізичні вправи 2. Лікування положенням, 3.циклічні спортивно-прикладні вправи, 4. Масаж; 5-терренкур
173.Який засіб ФР для вирішення спеціальних завдань можна рекомендувати пацієнту, у якого після травми хребта вище рівня кінського хвоста розвинулася параплегія: 1. Активні рухи в суглобах нижніх кінцівок 2. Ізометричні напруги м'язів стегна 3. Вільний руховий режим 4. Положення ніг в невеликому відведенні з розгинанням в тазостегнових і колінних суглобах; 5. загартовування водою
174.Яке із завдань фізичної реабілітації буде спеціальним в пацієнта, у якого після травми хребта вище рівня кінського хвоста розвинулася параплегія: 1.Профілактіка застійної пневмонії 2. Профілактика згинальних контрактур в тазостегнових суглобах 3. Профілактика пролежнів 4. Профілактика розгинальних контрактур в нижніх кінцівках 5 . Профілактика тромбозу глибоких вен
175.Для вирішення спеціальних завдань фізичної реабілітації жінки з вагітністю 30 тижнів і поперечним положенням плода доцільно виконувати вправи: 1 - лежачи на боці, протилежному позиції плода 2 - з ізометричної напругою черевної стінки 3 - рефлекторні 4 - ідеомоторні, 5 - зі значним підвищенням внутрішньочеревного тиску
176.При мозкових інсультах в гострому періоді ФР попередженню суглобових контрактур сприятимуть: 1 - пасивні рухи в променево-запястному і ліктьовому суглобах з акцентом на їх розгинання 2. одночасне активне згинання всіх пальців 3 - одночасне пасивне згинання пальців з приведенням великого пальця 4 - активна пронація передпліччя 5 - активне згинання в колінному суглобі
177.Для визначення індексу маси тіла спортсмена потрібно масу тіла спортсмена співвіднести до: 1 - сили правої кисті 2 - зросту в сантиметрах 3 - зросту, висловленому в метрах в квадраті 4 - величини обхвату грудної клітки в сантиметрах, 5 - життєвої ємкості легких в мілілітрах
178.В ФР хворого з недостатністю кровообігу на постільному руховому режимі використовуються засіб: 1 - лікувальна гімнастика, 2 - масаж 3 - трудотерапія 4 - аеробні фізичні вправи, 5 - анаеробні фізичні вправи
179.При постільному руховому режимі хворий: 1 - потребує постійного медичного нагляду і допомоги при самообслуговуванні 2 - не потребує сторонньої допомоги при самообслуговуванні 3 - не потребує постійного медичного нагляду, 4 - потребує постійного медичного нагляду, але може себе обслуговувати, 5 - не потребує постійного медичного нагляду і може себе обслуговувати
180.Найбільша інтенсивність відновлювальних процесів в організмі спортсмена після тренування спостерігається: 1 - через 12 годин, 2 - на наступний день, 3 - відразу після закінчення роботи 4 - через 6 годин, 5 - через 18 годин
181.Зниженню гіпертонусу м'язів при центральних паралічах сприятиме прийом масажу: 1. швидка, переривчаста вібрація, 2. Інтенсивне, швидке розтирання 3. Глибоке розминання, 4. Швидке погладжування, 5. Повільне погладжування
182.Фізичний розвиток спортсмена визначається і оцінюється: 1 - анамнестичним методом, 2 - лабораторними методами, 3 – ортостатичною пробою, 4 - соматометрією, 5 - гіпоксичними пробами
183.Для вибору подальшої тактики ФР хворого, який виписується із стаціонара після перенесеного гострого інфаркту міокарда, застосовується: 1.Гарвардській степ-тест 2. велоергометрія 3. проба Мартіне-Кушелевського 4. медикаментозна проба з хлоридом калію 5.Гіпоксична проба
184.Блокові механотерапевтичні пристрої використовуються переважно для: 1 - відновлення рухливості уражених суглобів; 2 - збільшення глобальної аеробного витривалості хворого; 3 - посилення процесів гальмування в центральній нервовій системі хворого, 4 - прискорення утворення кісткової мозолі 5. - компенсації порушених функцій ураженої кінцівки
185.В основі непрямого визначення МСК лежить прямолінійна залежність величини споживання кисню від ЧСС і: 1 - АД в стані спокою, 2 - АТ під час навантаження, 3 - потужості фізичного навантаження 4 - систолічного викиду серця, 5 - товщини міокарда
186.Постуральний дренаж при захворюваннях органів зовнішнього дихання проводиться: 1 - до заняття лікувальною гімнастикою, 2 – під час заняття лікувальною гімнастикою, 3 - з ізометричною напругою черевної стінки 4 - з обмеження кашлю, 5 - з масажними прийомами м'якого погладжування
187.Первинний лікарський контроль у спортивній медицині проводиться для визначення: 1 - термінової дії фізичного навантаження 2 – відстроченої дії фізичного навантаження 3 - кумулятивної дії фізичного навантаження 4 - можливості допуску до спортивної діяльності, 5 - дострокової адаптації до фізичних навантажень
188.Амбулаторному хворому з ішемічною хворобою серця доцільно призначити наступні засоби ФР: 1. дозовану ходьбу, 2 теренкур, 3 щадний руховий режим, 4 спортивні ігри, 5 вільний руховий режим
189.По режиму м'язової діяльності фізична робота може бути: 1 – локальна 2 - субмаксимальна 3 - динамічна 4 - глобальна 5 - легка
190.Подовження видиху з вимовою звуків в заняттях дихальними вправами у хворих з бронхіальною астмою сприяє: 1 - нормалізації дренажної функції бронха 2 - збільшенню залишкового об’єму легень, 3 - стимуляції обміну холестерину, 4 - підвищенню тонусу гладкої мускулатури, 5 - стимуляції кори надниркових залоз
191.В перші 8 - 10 тижнів вагітності в заняттях фізичними вправами слід уникати: 1 - стрибків і різкої зміни внутрішньочеревного тиску, 2 - довільної напруги і розслаблення м'язів живота 3 - вправ для зміцнення м'язів живота, тазового дна, 4 - статичних дихальних вправ, 5 - динамічних дихальних вправ без різкого підняття рук вгору
192.Який відсоток хронотропного резерву в розрахунку тренувальної ЧСС для пікових навантажень тренувального заняття спортсмена необхідно використати: 1-10%; 2-20%; 3-30%; 4-75-80%, 5 - 100%
193.При ФР пацієнта з невритом ліктьового нерва в гострому лікувальному періоді застосовуються вправи, які: 1 -. Виконуються за допомогою методиста 2. - Виконує тільки подумки пацієнт 3. - Виконує активно пацієнт 4. - Викликаються рефлекторно 5. - Виконуються з опором руху
194.При вродженій лівосторонній м'язовій кривошиї в ФР дитини 2-х місяців доцільно використовувати: 1 - активні фізичні вправи: 2 - лікувальне положення та пасивні фізичні вправи, 3 ідеомоторні фізичні вправи 4 - розтягнення грудино-ключично-соскоподібного м'яза, 5 - переривчасту вібрацію скорочених м'язів шиї
195.При обструктивних вентиляційних порушеннях доцільно використовувати при ФР: 1 - ідеомоторні фізичні вправи 2 - дихальні вправи з акцентом на форсований вдих, 3 - дихальні вправи з акцентом на форсований видих, 4 - дихальні вправи з пасивізацією видиху, 5 - ізометричні вправи для черевної стінки
196. Призначення ФР хворим із захворюваннями дихальної системи, що супроводжуются бронхоспазмом має сприяти: 1 збільшенню залишкового об’єму легень 2 - натягу плеври 3 - зменшенню альвеолярної вентиляції, 4-пізнішому спаданню бронхів на видиху, 5 - активізації мукокінезу;
197.Яке дренажне положення в ліжку необхідно надати хворому для поліпшення відходження мокротиння при правобічній верхньодолевій пневмонії: 1.лежачи на спині 2.лежачи на лівому боці з піднятим ножним кінцем; 3.лежачи на правому боці горизонтально 4. - Лежачи на животі 5.сидячи з опорою на високу подушку з нахилом тулуба вліво
198.Для центральних паралічів характерна гіпертонія м'язів, які: 1. Згинають передпліччя 2. відводять плече 3. Згинають коліно 4. - Виконують тильне згинання стопи 5. розгинають пальці рук
199.Для стимуляції шлункового кислотоутворення доцільно використовувати в ФР фізичні вправи: 1 - великий інтенсивності і великого обсягу 2 - малої інтенсивності і великого об'єму 3 - малої інтенсивності і малого об'єму, 4 великої інтенсивності і малого об'єму; 5 - ідеомоторні для черевної стінки
200.Для найбільшого використання жирів, як енергетичних продуктів, при ФР хворих з ожирінням потрібно використовувати вправи наступної інтенсивності: 1. малої 2. максимальної 3. субмаксимальної 4. середньої 5. високої
201.Блокові механотерапевтичні пристрої використовуються для: 1 - відновлення рухливості уражених суглобів; 2 - збільшення глобальної аеробної витривалості хворого; 3 -. посилення процесів гальмування в центральній нервовій системі хворого 4 - прискорення утворення кісткової мозолі 5. - компенсації порушених функцій ураженої кінцівки
202.Для визначення та оцінки фізичного розвитку спортсмена використовується: 1 - проба зі зміною положення тіла в просторі, 2 - гіпоксична проба 3 - соматометрія 4 - проба Штанге, 5 - проба Генчі
203.Дихательні вправи з плавним подовженим видихом і вимовою звуків на видиху сприяють: 1-разтягненню плеври;, 2-зменшенню бронхоспазма, 3-зменшенню дихального обєму, 4-розрідженню мокротиння; 5-зміцненню дихальних м'язів
204.Спеціальними завданнями ФР при нормальному перебігу 23 тижня вагітності є: 1 - зміцнення м'язів черевного преса, спини, тазового дна 2 - профілактика хронічної пневмонії 3 - нормалізація психо-емоційного стану 4 - нормалізація тонусу і рухливості нервових процесів, 5 - зменшення потреби міокарда в кисні
205.Відставлена дія фізичних навантажень визначається і оцінюється: 1 - при виконанні навантаження, 2 - через 4 місяці після систематичних тренувань, 3 - протягом 24 годин після тренувального заняття 4 - при первинному лікарському контролі 5 - при етапному контролі
206.Для млявих паралічів в ранньому періоді їх розвитку характерні зміни в руховому апараті: 1 - підвищення тонусу уражених м'язів, 2 - їх атонія 3 - підвищення глибоких рефлексів, 4 - зменшення амплітуди рухів при пасивному розгинанні суглобів, 5 - вкорочення уражених м'язів.
207.Ознаками патологічного стомлення після тренувального заняття є: 1 - ЧСС менше 120 уд / хв через 3 хвилини 2 - ЧСС більше 140 уд / хв. 3-ЧСС менше 130 уд / хв. 4 - почуття м'язової радості; 5 - добре самопочуття
208.Спеціальним завданням в ФР хворого з ГПМК в гострому періоді лікування буде: 1-профілактика застійної пневмонії, 2 - поліпшення загального самопочуття хворого 3 - профілактика м'язово-суглобових контрактур 4. профілактика розвитку пролежнів, 5 - підвищення рефлекторної збудливості уражених м'язів
209.Для визначення належної маси тіла за індексом Брока у спортсмена зі зростом 177 см необхідно від цієї величини відкинути: 1 - 100, 2 - 105, 3 - 110; 4-90, 5 - 95
210.У хворого на ІХС, якому провели велоергометричне дослідження, хронотропний резерв серця визначають за різницею: 1 - максимальної вікової ЧСС і ЧСС в стані спокою; 2 - 200 мінус вік хворого, 3 - 170 мінус вік хворого;. 4 - 180 мінус вік хворого; 5-порогової ЧСС і ЧСС в стані спокою
211.На 23 тижні нормальної вагітності доцільно використовувати засоби фізичної реабілітації: 1 - щадний руховий режим, 2 - лікувальний масаж 3 - пасивні фізичні вправи 4 - лікувальну гімнастику, 5 - дозовану ходьбу
212.Серед джерел енергозабезпечення фізичного навантаження у спортсмена жири становлять: 1-10%; 2-30%, 3-55-60%, 4 - менше 50%, 5 - менше 15%
213.Фізичні вправи зі зміною положення голови в просторі у хворих з ГПМК сприяють: 1. Підвищенню загальної аеробної витривалості 2. Профілактики розвитку патологічних синкінезій 3. Відновленню функції рівноваги 4. Підвищенню глибоких рефлексів; 5-попередження формування пози Верніке-Мана
214.Для визначення адекватності використання в занятті фізичного навантаження функціональним можливостям організму необхідно провести: 1.поточний контроль; 2.оперативний контроль 3 - етапний контроль, 4 - функціональні проби з ізометричними навантаженнями, 5 - антропометрію спортсмена
215.Про адекватну реакцію на тренувальне навантаження хворого 50 років з трансмуральним інфарктом міокарда, вже переведеного на вільний руховий режим, говорить: 1. підвищення АТ до 230/130 мм рт ст 2. збільшення ЧСС до величини 200 мінус вік пацієнта 3. напад болю в області серця, який обривається прийомом нітрогліцерину 4. помірна гіперемія обличчя; 5.горизонтальне зниження сегмента ST на 2 мм нижче ізолінії
216.Рефлекторні фізичні вправи: 1 - виконуються в уяві хворого 2 -. виконуються методистом лікувальної фізкультури без участі хворого 3 - базуються на вроджених шкірно - м'язових рефлексах 4 - супроводжуються тільки напруженням м'язів без зміни їх довжини, 5 - використовуються тільки у дорослої людини
217.При визначенні належної величини САТ для прогнозування фізіологічної реакції на фізичне навантаження в тренуванні спортсмена чоловічої статі необхідно до 50% індивідуального тренувального пульсу додати: 1-50, 2 - 60; 3-80 4 - 82; 5-90
218.Підвищенню кислотоутворюючої функції шлунка можуть сприяти: 1. динамічні дихальні вправи 2.спортивно-прикладні малої інтенсивності, тривалі 3. активні для дистальних відділів кінцівок з великою амплітудою, короткочасні 4. ігрові малорухливі 5. ізометричні
219.Визначення і оцінка фізичного розвитку при повторному лікарському контролі проводиться з метою: 1 - оцінки безпосереднього впливу фізичного навантаження 2 - оцінки кумулятивного дії фізичних навантажень 3 - оцінки типу реакції на фізичне навантаження 4 - визначення тонусу симпатичного відділу ВНС, 5 - визначення стійкості організму до гіпоксії
220.Визначення і оцінка рельєфності мускулатури спортсмена проводиться методом: 1 - антропометрії 2 - соматоскопії 3 - соматометрії, 4-тонусометріі, 5 - динамометрії
221.Для зниження ЗПОС у хворого з артеріальною гіпертензією доцільно використовувати в ФР наступні вправи: 1. циклічні спортивно-прикладні 2. - ізометричні 3. анаеробні 4. Ідеомоторні 5 рефлекторні
222.При ФР хворого з підвищеним тонусом і гіперкінезією жовчного міхура слід акцентувати увагу на фізичних вправах: 1 - з підвищенням внутрішньочеревного тиску, 2 - зі зниженням внутрішньочеревного тиску 3 - зі зміщенням органів черевної порожнини 4 - ідеомоторні для нижніх кінцівок, 5 - рефлекторні для верхніх кінцівок;
223.Хворому з травмою стегнової кістки іммобілізованою гіпсовою пов'язкою в ФР призначаються фізичні вправи: 1 - ізометричні скорочення іммобілізованих м'язів 2 - спортивно-прикладні фізичні вправи 3 - рефлекторні фізичні вправі 4 - активні фізичні вправи для іммобілізовані кінцівки, 5 - працетерапію
224.Після аорто - коронарного шунтування засобами ФР можна вирішити спеціальні завдання: 1 - зниження кінцево-діастолічного об'єму серця; 2 - зниження кінцево-систолічного об'єму серця, 3 - стимуляція симпатоадреналової системи організму 4 - збільшення ЗПОС, 5-зменшення ударного об'єму серця
225.Нормотонічний або фізіологічний тип реагування системи кровообігу на пробу Мартін-Кушелевского характеризується: 1 - незначним приростом пульсу і пульсового тиску, 2 - значним порушенням пульсу і зменшенням пульсового тиску, 3 - приростом пульсу і пульсового тиску більш, ніж на 100% від спокою 4 - значним приростом пульсу зі значним падінням діастолічного тиску, 5 - значним приростом пульсу і без змін пульсового тиску
226.Яке дренажне положення необхідно використовувати для дренування бронхоектазів в задньо-нижних сегментах правої легені: 1.На правій стороні з піднятим головним кінцем ліжка; 2.На правій стороні з піднятим ножним кінцем ліжка; 3.на животі з підведеним ножним кінцем; 4.на лівій стороні з піднятим високо головним кінцем; 5.На спині з піднятим головним кінцем
227.Після зняття гіпсової іммобілізації два дні тому з приводу перелому правої малогомілкової кістки для формування вторинної кісткової мозолі використовуються засоби ФР: 1 - лікувальна гімнастика, 2 - рефлекторні фізичні вправи, 3-велотренування 4 - пасивні фізичні вправи, 5 - теренкур
228.Для подальшої індивідуалізації фізичних навантажень після циклу реабілітаційних заходів хворих на ішемічну хворобу серця потрібно провести пробу: 1 гіпоксичну 2 - ортостатичну, 3-з присіданнями 4 - з ізометричним навантаженням 5 - велоергометричну
229.Попередженню розвитку суглобової контрактури, збереженню сили уражених м'язів у хворої з невритом променевого нерва з враженням його в середній третині плеча сприятиме: 1 - пронація передпліччя і кисті 2 - активні згинальні рухи кожним пальцем, 3 - активні згинання основних фаланг пальців 4 - згинання великого пальця 5 - пасивне тильне згинання кисті
230.Пропорційність соматометричних показників можна оцінити методом: 1 - перцентилів 2 - кореляції 3 - індексів 4 - стандартів, 5 - сигмальних відхилень
231.В гострому періоді лікування радикулярного синдрому в поперековому відділі спеціальними вправами ФР буде: 1. Біг підтюпцем 2. Стрибки 3. Ходьба 4. Лікування положенням 5. Нахили тулуба вперед з випрямленими ногами
232.Стійкість організму до гіпоксії можна визначити і оцінити функціональною пробою: 1 - ортостатичною, 2 велоергометричною 3 - Штанге 4 - кліностатичною, 5 - холодовою
233.У ФР хворого з ожирінням IІІ ступеня з низькими функціональними можливостями потрібно вибрати фізичні вправи: 1 аеробної спрямованості енергозабезпечення; 2 - ізометричні 3 - циклічні максимальної аеробної можливості 4 - ідеомоторні фізичні вправи; 5 - аеробно-анаеробної спрямованості енергозабезпечення
234.При поперековому радикулярному синдромі слід використовувати положення тіла: 1. Лежачи на спині з витягнутими ногами 2. Лежачи на животі 3. Лежачи на боці з випрямленими ногами 4. Лежачи на спині із зігнутими ногами 5. Сидячи з витягнутими ногами
235.При лікарському контролю над дітьми, які займаються спортом потрібно враховувати: 1 - знижену лабільність нервової системи, 2 - підвищену лабільність нервової системи, 3 - менш виражене прискорення ЧСС та АТ на фізичне навантаження, ніж у дорослих, 4 - більш тривале входження в роботу, ніж дорослих, 5 - більш тривале відновлення після навантаження, ніж у дорослих
236.Для центральних паралічів характерна гіпертонія м'язів, які: 1. Згинають передпліччя 2. - Відводять плече 3. Згинають коліно 4. створюють тильне згинання стопи 5. розгинають пальці
237.Визначення фізичної працездатності спортсмена проводиться: 1 - в первинному лікарському контролі, 2 - в оперативному контролі 3 - під час тренувального заняття, 4-одразу ж після тренувального заняття, 5 - під час спортивного змагання
238.Зниженню потреби міокарда в кисні у хворого з ІХС сприяють переважно фізичні вправи: 1 - ідеомоторні 2 - рефлекторні 3 - спортивно-прикладні 4 - пасивні, 5 - ізометричні
239.До аеробних, глобальних, циклічних вправ можна віднести: 1 - ідеомоторні вправи для рук, 2 - рефлекторні вправи для тулуба 3 - швидкісно - силові вправи з підняттям тягарів, 4 - дозовану ходьбу, 5 - масаж
240.При лікарському контролі над особами середнього та старшого віку, які займаються спортом, потрібно враховувати: 1 - ЕКГ тільки в стані спокою, 2 - ЕКГ в стані спокою і при дозованому фізичному навантаженні 3 - менш тривале «входження» в роботу. ніж у молодих, 4 - менш тривале відновлення після роботи, ніж у молодих, 5 - знижену лабільність нервової системи
241.Для поліпшення моторної функції кишечника при хронічних закрепах в ФР слід використовувати: 1. механотерапію 2 - ідеомоторні фізичні вправи, 3-локальні динамічні фізичні вправи 4 - рефлекторні вправи, 5 - дозовану ходьбу
242.В групу проб зі зміною умов зовнішнього середовища відноситься функціональна проба: 1 - з динамічними фізичними навантаженнями, 2 - з ізометричними фізичними навантаженнями 3 - із затримкою дихання, 4 - зі зміною положення тіла в просторі, 5 - з фармацевтичними препаратами
243.Про адекватність реакції на навантаження у ФР хворого з трансмуральним інфарктом міокарда, на вільному руховому режимі свідчить: 1 - підвищення ДАТ у спокої, 2 - почастішання пульсу до 50% визначеного під час велоергометрії хронотропного резерву хворого 3 - зниження САД у спокої 4 - напад болю в області серця, що вимагає прийому нітрогліцерину, 5 - пітливість особи
244.Інтенсивність фізичного навантаження при заняттях лікувальною гімнастикою вагітної жінки буде адекватною, коли у неї: 1 - вираз задоволення на обличчі 2 - значна гіперемія обличчя 3 - артеріальний тиск не відповідає пульсу 4 - порушена координація рухів, 5 - приріст пульсу більш за 75% хронотропного резерву
245.У спортивній діяльності використання спортивних напоїв сприяє: 1 - збільшенню добового раціону спортсмена 2 - зменшенню добового раціону 3 - зниження фізичної працездатності 4 - уповільнення процесів відновлення, 5 - погіршення водно - сольового балансу
246.Нормалізувати моторику при гіпотонічній дисфункції жовчного міхура може: 1. вібрація переривчаста в правому підребер'ї 2. розтирання 3. погладжування кругове за ходом стрілок годинника 4. погладжування кругове проти ходу стрілок годинника 5. вібрація безперервна
247.Соматоскопічним методом лікарського контролю можна визначити у спортсмена: 1 - м'язову силу 2 - поставу 3 - фізичну працездатність, 4 гемодинамічний тип реакції на фізичні навантаження, 5 - тонус симпатичного відділу ВНС
248.Прискорення пульсу і підвищення АТ в стані спокою і на стандартному навантаженні після тренувального заняття спортсмена свідчить про: 1 - ортостатичний колапс 2 - гравітаційний шок 3 - гіпоглікемічний стан 4 - синдром перетренованості, 5 - гострий больовий печінковий синдром у спортсмена
249.Хворим з геміплегією після перенесеного ГПМК з метою вирішення спеціальних завдань ФР застосовують: 1.атлетичну гімнастику; 2.Теренкур; 3.лікувальну гімнастику 4. ідеомоторні вправи; 5.ізометричні вправи
250.При ФР дитини 9 років з поздовжньою плоскостопістю доцільно застосовувати: 1 - біг 2 - стрибки 3 - теренкур, 4 - туризм, 5 - плавання
251.Хворому, що вчора надійшов до стаціонару з приводу гострого інфаркту міокарда, призначають наступний руховий режим: 1.тренуючий; 2.вільний; 3.щадний 4. постільний 5. щадно - тренуючий
252.У пацієнтів із захворюваннями системи кровообігу при ФР використовують наступні фізичні вправи: 1. локальні; 2.анаеробні; 3.рефлекторні 4. аеробні; 5.ідеомоторні
253.Спеціальним завданням ФР при ожирінні є: 1. поліпшення самопочуття 2. зменшення основного обміну 3. підвищення рівня фізичної працездатності 4. створення негативного енергетичного балансу 5. підвищення якості життя
254.Який прийом масажу і в якому стані м'язів сприятимуть відновленню функції уражених м'язів, профілактиці прогресування дистонії м'язів у хворого з невритом лицевого нерва справа: 1.Розтирання м'язів справа без зміщення м'язової дистрофії; 2.Перервна вібрація уражених м'язів з попереднім розтягуванням здорових м'язів зліва; 3.Перервна вібрація уражених м'язів без попереднього усунення дистонії м'язів 4. Інтенсивне розминання м'язів справа і зліва одночасно 5. Погладжування праворуч при розтягуванні і фіксації долонею м'язів зліва
255.Яке лікувальне положення слід призначити хворому з невритом лицевого нерва справа: 1. Періодично нахиляти голову вліво при положенні сидячи, підтримуючи голову рукою з опорою на лікоть; 2.Перетягнути м'язи з хворої сторони на здорову, знизу вгору за допомогою хустки; 3.Перетягнути м'язи лейкопластиром справа наліво; 4.Спати на лівій стороні 5. лейкопластирем перетягнути мімічні м'язи зліва направо, звужуючи очну щілину
256.Використовуючи в ФР хворого з невритом лицевого нерва справа лікувальне положення можна вирішити спеціальні завдання: 1. Збільшення розтягування судин; 2.Збільшення розтягування ураженого нерва 3.Профілактика і усунення м'язової дистонії; 4.Збільшення тонусу м'язів здорової сторони; 5.Збільшення сили м'язів ураженої сторони.
257.Які пасивні фізичні вправи слід використовувати для профілактики розвитку м'язових - суглобових контрактур у хворої з геміплегією: 1. Плавне тильне згинання стопи з її пронацією 2. Підошвове згинання стопи з її супінацією 3. Швидке одночасне згинання пальців кисті з приведенням великого пальця 4.Згинання передпліччя з його пронацією 5. Швидке максимально можливе розгинання колінного суглоба
258.Груповий метод занять лікувальною гімнастикою призначається хворим, які знаходяться на наступному руховому режимі: 1. суворому постільному; 2.палатному 3.вільному 4. розширеному постільному 5. постільному
259.Після проведеного вчора хірургічного втручання з приводу пахової грижі заняття фізичними вправами доцільно проводити у формі: 1 - лікувальної гімнастики, 2 - дозованої ходьби 3 - постільного рухового режиму 4 - аеробних фізичних вправ, 5 - ізометричних фізичних вправ
260.Ходьбу можна віднести до групи фізичних вправ: 1 - гімнастичних 2 - спортивно-прикладних 3 - пасивних 4 - ізометричних, 5 - анаеробних
261. Основною формою ФР у дитини з дисплазією кульшового суглобу є: 1 – лікувальна гімнастика для зміцнення м'язів черевного преса, 2 – лікувальне положення, 3 – щадний руховий режим 4 – прийом сонячних ванн; 5 – рефлекторні фізичні вправи
262.У ФР вагітної жінки перші 8 - 10 тижнів в заняттях фізичними вправами слід уникати: 1 - стрибків і різкої зміни внутрішньочеревного тиску, 2 - довільного напруження та розслаблення м'язів живота 3 - вправ для зміцнення м'язів живота, тазового дна 4 - статичних дихальних; 5 – локальних
263.Для визначення належної маси тіла спортсмена за індексом Брока у чоловіка зі зростом 182 см необхідно від зросту відняти: 1 - 100, 2 - 130, 3 - 110, 4 - 105; 5-80
264.Який прийом масажу сприятиме поліпшенню відходженню мокротиння: 1-погладжування; 2.розминання; 3.вібрація перервна; 4.вібрація безперервна; 5.розтирання
265.Поточний лікарсько-педагогічний контроль спортсмена проводиться для визначення та оцінки: 1-кумулятивного впливу фізичних тренувань, 2-відставленого ефекту фізичного навантаження 3 - безпосереднього ефекту фізичних навантажень 4 - соматотипу спортсмена, 5 - адекватності тренувального навантаження в занятті
266.Про ефективність використання засобів ФР у хворого з артеріальною гіпертензією свідчить зниження: 1. ЗПОС 2. ударного об'єму серця; 3.Активних депресорних систем 4. активності обміну холестерину 5. Фібринолітичної активності крові
267.Лікувальне положення при враженні периферичної частини нервової системи сприятиме: 1-зниженню тонусу уражених м'язів, 2 - профілактиці суглобових контрактур 3 - відновленню рухливості в суглобах; 4 - збільшенню сили уражених м'язів, 5 - усуненню м'язової дистонії
268.Масажний прийом погладжування комірцевої зони у хворого з артеріальною гіпертензією може сприяти: 1 - стимуляції кровотворення 2 - нормалізації фібринолітичної активності крові 3 - зниженню процесів збудження в корі головного мозку, 4 - підвищенню процесів збудження в корі головного мозку, 5 - підвищенню м'язового тонусу
269.Патологічні синкінезії - це рухи: 1 пасивні, 2 активні, 3 ідеомоторні, 4-активно-пасивні, 5 - співдружні
270.При фізіологічному типі реагування системи кровообігу на фізичне навантаження: 1 - зростає пульс і росте ударний обєм серця, 2 - зростає пульс і не міняється ударний обсяг серця, 3 - зростає пульс і зменшується ударний об'єм серця 4 - зростає пульс і росте периферичний опір судин, 5 - зростає пульс і різко падає ДАТ
271.При рестриктивних порушеннях газообміну в заняттях дихальними вправами слід акцентувати увагу хворого на: 1 - подовженні видиху 2 - поглибленні вдиху 3 - форсованому вдиху 4 - дихальній гімнастиці Бутейко, 5 - дихальній гімнастиці Стрельникової
272.У хворого з ГПМК в гострому лікувальному періоді подальшому підвищення тонусу м'язів і м'язової дистонії сприятиме: 1.Перервна вібрація м'язів, що приводять плече 2. Інтенсивне розминання м'язів, що приводять плече 3. Інтенсивне розминання згиначів передпліччя при зігнутому передпліччі 4. Погладжування згиначів передпліччя і кисті в положенні розгинання і супінації передпліччя і кисті 5. Розтирання згиначів пальців при супінованій кисті і розігнутих пальцях
273.Профузна пітливість і блідість шкіри у спортсмена під час фізичного навантаження в тренуванні свідчить про: 1 - фізіологічний тип реагування системи кровообігу, 2 - патологічний тип реагування 3 - адекватність фізичного навантаження можливостям спортсмена 4 - недостатню інтенсивність навантаження, 5 - навантаження відповідає 50% аеробного енергозабезпечення організму
274.При обструктивних порушеннях газообміну використовуються дихальні вправи: 1 - з форсованим видихом 2 - з поглибленням вдиху 3 - з подовженням видиху, 4 - з активізацією вдиху, 5 - з форсованим вдихом і видихом
275.При визначенні фізичної працездатності спортсмена тестом PWC-170 пульсометрія проводиться: 1 - на 1 хвилині фізичного навантаження, 2 - на перших секундах після навантаження, 3 - перед навантаженням 4 - на 5 хвилині після навантаження; 5 - через 30 хвилин після навантаження
276.В процедурі лікувальної гімнастики у хворого нейроциркуляторною дистонією, що протікає з гіпотонією використовуються: 1. часті зміни положення тіла 2. вправи на розслаблення 3. низьку інтенсивність навантаження 4. ідеомоторні вправи 5. повільний темп виконання вправ
277.При оперативному лікарському контролі використовують переважно: 1-функціональні методи контролю 2 - лабораторні методи контролю 3 - анамнестичні та соматоскопічні методи контролю 4. - спірографію, 5 - динамометрію
278.Гідротерапія в тренувальному процесі спортсмена сприяє: 1 - попередженню травматизму 2 - відновленню запасів глікогену в м'язах 3 - відновленню запасів глікогену в печінці 4 – ослабленню індуктивного синтезу структурних і ферментних білків, 5 – зниженню запасів глікогену в м'язах
279.В процедурі лікувальної гімнастики хворому ішемічною хворобою серця для вирішення спеціальних завдань доцільно використовувати такі ФВ: 1. динамічні глобальні 2. динамічні локальні 3. динамічні регіональні 4. ізометричні 5. ідеомоторні
280.На пробу з динамічними фізичними навантаженнями пульс збільшився на 120% відносно спокою, САТ зріс з 120 до 160 мм рт ст. а ДАТ - від 80 до 100 мм рт ст. Таку гемодинамічную реакцію оцінюють як: 1 - нормотонічну 2 - гіпертонічну 3 - дистонічну 4 - астенічну, 5 - гіпотонічну
281.При повторному лікарському контролі ЕКГ контроль під час виконання дозованого фізичного навантаження повинен бути обов'язковим: 1 - для спортсменів дитячого віку, 2 - для спортсменів підліткового віку, 3 - для молодих спортсменів жіночої статі, 4 - для спортсменів середнього та старшого віку, 5 - для молодих спортсменів чоловічої статі
282.Ізометричне напруження м'язів іммобілізованої кінцівки сприяє: 1 - попередженню контрактури в іммобілізованих суглобах 2 - попередженню м'язових атрофій кінцівки 3 - тромбоутворення в ній 4 - збереженню рухового стереотипу в ЦНС, 5 - формуванню тимчасової компенсації для переміщення
283.Видалення молочної кислоти з крові спортсмена після фізичного тренування триває: 1-48 годин 2 - 0,5 - 1,5 години; 3-24 години; 4-3-4 дні, 5 - тиждень
284.Активізація діафрагмального дихання у хворого з ІІІ ст. недостатності кровообігу сприяє: 1. стимуляції венозного повернення крові з периферії 2. зменшенню потреби міокарда в кисні, 3 розвитку колатералей, 4 збільшенню потреби міокарда в кисні 5 Підвищенню артеріального тиску
285.Фізіологічна або нормотонічна реакція системи кровообігу на пробу Мартіне-Кушелевського характеризується: 1 - зростанням пульсу і пульсового тиску на 80% відносно спокою, 2-зменшенням САТ у спокої 3 - зростанням САТ у спокої 4 - зростанням пульсу більш, ніж на 120% відносно спокою, 5 - зменшенням пульсу відносно спокою
286.Дистонічна реакція системи кровообігу на тренувальне фізичне навантаження характеризується: 1 - прискоренням пульсу в межах суми пульсу спокою і 10% хронотропного резерву індивіда, 2-прискоренням пульсу в межах суми пульсу спокою і 75% хронотропного резерву 3 - підвищенням САТ до рівня суми 0,5 ЧСС тренувальної плюс 82; 4 - зниженням ДАТ до «без кінцевого тону», 5 - зниженням АТ пульсового
287.Спеціальні задачі у хворого з невритом лицевого нерва здатні вирішувати такі засоби ФР: 1.Лікувальна гімнастика 2 - механотерапія 3 - фізичні вправи 4 - теренкур, 5 - велотренування
288.У дитини 6-ти місяців із рахітом 1-го ступеня тяжкості при фізичної реабілітації застосовуються: 1 - активні фізичні вправи 2 - лікувальне положення та масаж; 3-ідеомоторні фізичні вправи 4 - розтягнення м'язів і зв'язок, 5 - переважно рефлекторні фізичні вправи
289.В результаті хронічної глобальної гіпокінезії: 1 - зростає тонус блукаючого нерва, 2-росте емоційна стійкість 3 - зменшується вплив негативних емоцій, 4 розвивається застій в басейні ворітної вени, 5 - підвищується розумова працездатність
290.Критерієм правильного вибору потужностей фізичних навантажень при визначенні фізичної працездатності тестом РWС -170 є: 1 - рівень ЧСС в кінці першого навантаження в межах 110 - 120, 2 - менше 100, 3 - понад 150, 4 - рівень ЧСС в кінці другого навантаження в межах 180 - 200, 5 - менше 90 уд/хв.
291.У спортивній діяльності використання спортивних напоїв сприяє: 1 - збільшенню добового раціону спортсмена 2 - зменшенню добового раціону 3 - зниженню фізичної працездатності 4 – уповільненню процесів відновлення, 5 - погіршенню водно - сольового балансу
292.Прискорення пульсу і підвищення АТ в стані спокою і на стандартну навантаження після тренувального заняття спортсмена свідчить про: 1 - ортостатичний колапс 2 - гравітаційний шок 3 - стані гіпоглікемії 4 - синдромі перетренованості, 5 - гострий больовий печінковий синдром
293.Для визначення належної маси тіла спортсмена за індексом Брока у чоловіка зі зростом 187 см необхідно від зросту відняти: 1 - 100, 2 - 130, 3 - 110, 4 - 105, 5 - 80
294.При проведенні проби з ізометричним навантаженням для визначення типу реакції системи кровообігу використовується навантаження сили робочої кисті: 1 – 100%; 2-10%; 3-50%; 4-75%, 5 -25%.
295.Реакція системи кровообігу на пробу Мартіне-Кушелевського оцінюється як нормотонічна при наступних змінах показників: 1 - зростання пульсу і пульсового АТ на 60-80%, 2 - зростання цих показників на 100 і більше відсотків, 3 - зростання ЧСС на 100% і зменшення пульсового АТ 4 - зростання ЧСС більше 100% і падіння діастолічного АТ рівня «нескінченного тону», 5 - зростання пульсу і збільшенні пульсового тиску на 50%
296.При фізіологічному типі реагування системи кровообігу на фізичне навантаження: 1 - зростає пульс і росте ударний обсяг серця, 2 - зростає пульс і не міняється ударний об'єм серця, 3 - зростає пульс і зменшується ударний об'єм серця; 4 - зростає пульс і росте периферичний опір судин, 5 - зростає пульс і різко падає ПАД
297.Визначення фізичної працездатності спортсмена проводиться при лікарському контролі для оцінки: 1 - безпосереднього впливу тренувального навантаження, 2 - термінового ефекту навантаження 3 - соматотипа 4 - тонусу симпатичного відділу ВНС, 5 – кумулюючого впливу фізичних тренувань
298.При визначенні фізичної працездатності спортсмена тестом сходження на 4 поверхи пульсометрію доречно проводити: 1 - на 1 хв. фізичного навантаження, 2 - на перших секундах після навантаження, 3 - перед вантаженням 4 - на 5 хв. після навантаження; 5 - через 30 хв. після навантаження
299.При визначенні фізичної працездатності спортсмена гарвардськими степ-тестом пульсометрію доречно проводити: 1 - на 1 хвилині фізичного навантаження, 2 - на перших секундах після навантаження, 3 - перед вантаженням, 4 - на 4 хвилині відновлення; 5 - через 30 хвилин після навантаження
300.Вступна частина (розминка) як правило складає від усієї тривалості тренувального заняття: 1 - не більше 10%, 2 - 10-15%, 3 - 25 - 30%, 4 - не менше 50%, 5 - 5%


Joomla! Template design and develop by JoomVision

Контакти

Адреса: м. Київ, вулиця Луначарського, 5,

6-й поверх центральної районної поліклініки Дніпровського району,

телефон: (044) 517–72–26,

e-mail: info@sport-med.com.ua

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня17
mod_vvisit_counterВчера32
mod_vvisit_counterНа этой неделе17
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе307
mod_vvisit_counterВ этом месяце1001
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце1193
mod_vvisit_counterЗа все время452771

Сегодня: лист. 23, 2020