Четвертый курс

Тематичний план лекцій для студентів медичних факультетів

Тематичний  план лекцій з фізичної реабілітації та спортивної медицини для студентів IV курса ІІ, IІІ медичних   факультетів та ФПЛЗСУ   

НМУ імені О.О. Богомольця на осіннє-зимовий семестр на 2017-2018 н.р.

№ з/р

Тема

Кіль кість годин

Лектор

1

Сучасні уявлення про спортивну медицину.  Дослідження та оцінка фізичного розвитку та функціональних  можливості організму. Фізична працездатність та її зв’язок з показниками здоров’я.

2

д.мед.н., проф.. Дорофєєва О.Є.

2

Медичний контроль під час занять фізичними вправами. Предпатологічні стани та захворювання при нераціональних заняттях фізичними вправами. Поняття  про допінги.

2

д.мед.н., проф.. Дорофєєва О.Є.

3

Загальні основи фізичної реабілітації. Особливості фізичного виховання немовлят. Фізична реабілітація хворих дітей раннього  віку. Фізична реабілітація в акушерсько-гінекологічній практиці.

2

д.мед.н., проф.. Дорофєєва О.Є.

4

Фізична реабілітація в клініці внутрішніх  хвороб.

 

2

д.мед.н., проф.. Дорофєєва О.Є.

5

Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової системи. Фізична реабілітація в хірургії, травматології та ортопедії.

2

д.мед.н., проф.. Дорофєєва О.Є.

 

Заняття проводяться за адресою: вул.. Шептицького, 5, кафедра ФРСМ.

 

Затверджено на методичній раді кафедри ФРСМ,

протокол №___1___ від «_31_» __серпня___ 2017р.

 

В.о. зав. кафедрою

д.мед.н., професор                                                                  О.Є. Дорофєєва

   

 

 

Графік передмодульних консультацій

ГРАФІК

проведення передмодульних консультацій викладачами кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини

НМУ імені О.О.Богомольця

у весняно-літньому семестрі 2017-2018 н.р.

 № п/п

ПІБ

Посада

Дні та час консультацій

1.

Дорофєєва О.Є.

В.о.зав. каф.

 Вівторок - 14.00 - 15.40

2.

Коршак В.М.

Доц..

Четвер – 14.00-15.40

3.

Овдій М.О

Доц

Понеділок – 14.00-15.40

4.

Яримбаш К.С.

Доц.

Середа – 14.00-15.40

5.

Волинець Л.М.

Ас.

П’ятниця – 14.00-15.40

6.

Мельниченко Л.В.

Ас.

Понеділок – 14.00-15.40

 

Затверджено на методичній раді кафедри ФРСМ,

протокол №___1___ від «_31_» __серпня___ 2017р.

 

 

В.о. зав. кафедрою

д.мед.н., професор                                                                  О.Є. Дорофєєва

 

 

 

Графік поточних консультацій

ГРАФІК

проведення поточних консультацій викладачами кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини НМУ імені О.О.Богомольця

осіннє-зимовий семестр на 2017-2018 н.р.

 № п/п

ПІБ

Посада

Дні та час консультацій

1.

Дорофєєва О.Є.

В.о.зав. каф.

 

2.

Коршак В.М.

Доц..

Четвер – 14.00-15.40

3.

Овдій М.О

Доц

Понеділок – 14.00-15.40

4.

Яримбаш К.С.

Доц.

Середа – 14.00-15.40

5.

Волинець Л.М.

Ас.

П’ятниця – 14.00-15.40

6.

Мельниченко Л.В.

Ас.

Понеділок – 14.00-15.40

                                              

 

Затверджено на методичній раді кафедри ФРСМ,

протокол №___1___ від «_31_» __серпня___ 2017р.

 

 

В.о. зав. кафедрою

д.мед.н., професор                                                                  О.Є. Дорофєєва

 
 

Питання до лекцій

Питання до лекцій з фізичної реабілітації та спортивної медицини

для студентів ІV курсу медичних факультетів та ФПЛЗСУ


Лекція 1. Сучасні уявлення про спортивну медицину.  Дослідження та оцінка фізичного розвитку та функціональних  можливості організму. Фізична працездатність та її зв’язок з показниками здоров’я.

 

1 Види лікарського контролю.

2 Методи визначення фізичного розвитку.

3 Назвати основні соматометричні показники фізичного розвитку.

4 Якими методами оцінюється фізичний розвиток.

5 Мета визначення функціонального стану організму.

6 Типи реакції СК на фізичні навантаження.

 

Лекція №2. Медичний контроль під час занять фізичними вправами. Предпатологічні стани та захворювання при нераціональних заняттях фізичними вправами. Поняття  про допінги.

 

7 Мета і методи визначення фізичної працездатності.

8 Фактори, які впливають на фізичну працездатність.

9 Предпатологічні стани в спорті.

10 Гострі і хронічних патологічних станів при заняттях фізичною культурою і спортом.

11 Засоби оптимізації тренувального процесу.

12 Поняття про допінги.

 

Лекція №3. Загальні основи фізичної реабілітації. Особливості фізичного виховання немовлят. Фізична реабілітація хворих дітей раннього  віку. Фізична реабілітація в акушерсько-гінекологічній практиці.

 

13 Назвіть засоби фізичної реабілітації. Охарактеризуйте їх.

14 Класифікації фізичних вправ, що використовується у ФР

15 Охарактеризуйте засоби загартування.

16 Назвіть і охарактеризуйте рухові режими в стаціонарі та на полік­лінічному етапі лікування.

17 Назвіть і охарактеризуйте форми ФР.

16 Назвіть та охарактеризуйте механізми лікувальної дії фізичних вправ.

19 Механізми локальної і центральної лікувальної дії масажу.

20 Назвіть і охарактеризуйте прийоми класичного массажу.

21 Які основні особливості використання фізичної реабілітації на першому році життя дитини.

23 Що таке рефлекторні вправи.

24 Методика проведення   загартування дітей першого року життя.

25 Які спеціальні завдання необхідно вирішувати засобами фізичної реабілітації при вродженій м’язовій кривошиї.

26 Які спеціальні завдання необхідно вирішувати засобами ФР при вродженій дисплазії кульшових суглобів.

27 Які особливості застосування фізичних вправ при пневмонії у дітей першого року життя.

28 Види порушення постави

29 Які вправи є спеціальними при плоскостопості.

30 Які особливості використання фізичних вправ при гіпотрофії у дитини.

31 Які спеціальні завдання фізичної реабілітації в різних періодах вагітності.

32 Спеціальні завдання ФР в ранньому післяпологовому періоді

33 Особливості використання фізичних вправ в ранньому післяпологовому періоді

34 Спеціальні завдання ФР і особливості виконання фізичних вправ при запальних процесах статевих органів у жінок.

35 Спеціальні завдання ФР і особливості використання фізичних вправ при неправильному положенні матки

 

Лекція №4. Фізична реабілітація в клініці внутрішніх  хвороб.

 

36 Якими функціональними дослідженнями можна об’єктивізувати зміни системи кровообігу при первинному контролі для вибору адекватних засобів фізичної реабілітації?

37 Які спеціальні завдання необхідно вирішувати засобами фізичної реабілітації у хворих з хворобами системи кровообігу?

38 Які засоби, форми і методи фізичної реабілітації використовуються при ішемічній хворобі серця (ІХС)? Охарактеризувати їх.

39 Які фізичні вправи доцільно призначати хворому на ІХС?

40 Принципи дозування фізичних навантажень за інтенсивністю у хворих з ІХС.

41 Які особливості фізичної реабілітації хворих з гіпертонічною хворобою?

42 Які особливості фізичної реабілітації хворих з гострим інфарктом міокарду?

43 Які особливості фізичної реабілітаціїї хворих з нейро-циркуляторною дистонією?

44 Які особливості фізичною реабілітації хворих з недостатністю кровообігу?

45 Як оцінити дію фізичних вправ на хворих при оперативному та етапному контролях?

46 Спеціальні задачі ФР при обструктивних рестриктивних запальних процесах в легенях

47 Особливості використання фізичних вправ при обструктивних і рестриктивних процесах

48 Основні принципи використання дренажних положень

49 Різновиди масажу, який використовується при захворюваннях органів дихання.

50 Оцінка ефективності лікування хворих із захворюваннями органів дихання.

51 Спеціальні задачі ФР у хворих з порушеннями обміну речовин та захворюваннях органів травлення

52 Засоби, форми ФР, методи проведення занять лікувальною гімнастикою при захворюваннях органів травлення.

53 Особливості використання фізичних вправ у хворих з дискінезіями жовчовивідних шляхів, атонічними і спастичними колітами, спланхноптозом, при підвищеній і зниженій кислотоутворюючій функції шлунку.

54 Масаж при патології органів травлення.

55 Принципи дозування фізичних навантажень хворим на ожиріння та цукровий діабет.

 

Лекція №5. Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової системи. Фізична реабілітація в хірургії, травматології та ортопедії.

 

56 Спеціальні задачі використання засобів ФР в до операційному періоді при операціях на органах грудної порожнини

57 Клініко-фізіологічне обґрунтування використання дихальної гімнастики у хворих, які оперувалися під ендотрахеальним наркозом, у ранньому післяопераційному періоді

58 Спеціальні задачі використання засобів ФР у хворих до і після оперативних втручань на органах черевної порожнини.

59 ФР у хворих після ампутації кінцівок, причини розвитку “хибного положення культі, профілактика м’язових контрактур культі, підготовка культі до протезування.

60 Які місцеві ускладнення можуть розвиватись внаслідок тривалої іммобілізації кінцівок?

61 Назвіть ускладнення імобілізаційного періоду у хворих з переломами кісток при тривалому перебуванні на постільному режимі?

62 Які лікувальні періоди виділяються при використанні засобів ФР у хворих з переломами кісток. Спеціальні задачі ФР, що відповідають цим періодам.

63 Як проявляються механізми трофічного, тонізуючого, компенсаторного впливу засобів ФР , механізм відновлення порушених функцій у хворих з переломами кісток.

64 Задачі, особливості призначення засобів і форм ФР у хворих з переломами верхніх кінцівок відповідно лікувальним періодам.

65 Особливості реабілітації хворих з контрактурами плечового, ліктьового суглобів.

66 ФР відповідно до лікувальних періодів у хворих з переломами кісток нижніх кінцівок. Підготовка м'язово - зв’язочного апарату для ходьби на милицях. Навчання ходьбі на милицях (трьох-чотирьохопорна ходьба).

67 ФР у хворих з компресійними переломами хребта.

68 Якими функціональними дослідженнями можна об’єкти візувати рухові порушення при центральних і периферичних паралічах та парезах?

69 Які спеціальні завдання фізичної реабілітації при інсультах?

70 Які спеціальні завдання фізичної реабілітації при ураженнях периферичної нервової системи?

71 Які фізичні вправи за активністю використовуються при центральних паралічах і парезах?

72 Які правила використання пасивних фізичних вправ при центральних паралічах?

73 Які спеціальні завдання при ураженні корінців спинного мозку?

74 В яких формах використовуються фізичні вправи при ураженні корінців спинного мозку?

75 Як оцінюються адекватність фізичних вправ при оперативному контролі у хворого з центральним паралічем або парезом?


 

Тематичний план лекцій для студентів медичних факультетів та ФПЛЗСУ

Тематичний  план лекцій з фізичної реабілітації та спортивної медицини для студентів IV курса ІІ, IІІ медичних   факультетів та ФПЛЗСУ   

НМУ імені О.О. Богомольця на осіннє-зимовий семестр на 2017-2018 н.р.

№ з/р

Тема

Кіль кість годин

Лектор

1

Сучасні уявлення про спортивну медицину.  Дослідження та оцінка фізичного розвитку та функціональних  можливості організму. Фізична працездатність та її зв’язок з показниками здоров’я.

2

д.мед.н., проф.. Дорофєєва О.Є.

2

Медичний контроль під час занять фізичними вправами. Предпатологічні стани та захворювання при нераціональних заняттях фізичними вправами. Поняття  про допінги.

2

д.мед.н., проф.. Дорофєєва О.Є.

3

Загальні основи фізичної реабілітації. Особливості фізичного виховання немовлят. Фізична реабілітація хворих дітей раннього  віку. Фізична реабілітація в акушерсько-гінекологічній практиці.

2

д.мед.н., проф.. Дорофєєва О.Є.

4

Фізична реабілітація в клініці внутрішніх  хвороб.

 

2

д.мед.н., проф.. Дорофєєва О.Є.

5

Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової системи. Фізична реабілітація в хірургії, травматології та ортопедії.

2

д.мед.н., проф.. Дорофєєва О.Є.

 

Заняття проводяться за адресою: вул.. Шептицького, 5, кафедра ФРСМ.

 

Затверджено на методичній раді кафедри ФРСМ,

протокол №___1___ від «_31_» __серпня___ 2017р.

 

В.о. зав. кафедрою

д.мед.н., професор                                                                  О.Є. Дорофєєва

   

 

 
 
Joomla! Template design and develop by JoomVision

Контакти

Адреса: м. Київ, вулиця Луначарського, 5,

6-й поверх центральної районної поліклініки Дніпровського району,

телефон: (044) 517–72–26,

e-mail: info@sport-med.com.ua

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня37
mod_vvisit_counterВчера21
mod_vvisit_counterНа этой неделе169
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе307
mod_vvisit_counterВ этом месяце1153
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце1193
mod_vvisit_counterЗа все время452923

Сегодня: лист. 29, 2020